Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Aktualności

Bezpłatna mammografia dla Pań w wieku 50-69 lat

LUX MED Diagnostyka zaprasza Panie na BEZPŁATNE badanie mammograficzne w dniu 30 sierpnia 2018 roku (czwartek) w godz. 10.00 - 16.00.

Menu główne

Aktualności

2018.08.20 Projekt zmiany „Zmiany mpzp wsi Truskaw i Truskaw-Helenówek, Etap I”. Wyłożenie do publicznego wglądu w dniach 20.08 – 10.09.2018 r. Uwagi do dnia 24.09.2018 r.

Projekt planu obejmuje działki we wsi Truskaw o nr ew. 222/4, 222/6, 222/7 położone przy ul. Dzika w rejonie ul. Olszowej oraz  o nr ew. 849/1, 850/2, 850/4, 851/1, 852/1, 853, 857/1, 858/2, 866/3 oraz częściowo 860/1 i 864/2 położone w rejonie ulic: Lipkowskiej, Południowej i Mokre Łąki.

2018.08.17 Od 1 września 2018 r. Gmina Izabelin w 1 strefie biletowej. Linia 210 zastąpi linię 708.

                                       

                                                     

2018.08.16 XIV Festiwal Muzyczny W Krainie Chopina - Zaproszenie na koncert do Zielonek 23 sierpnia 2018 r.

CZWARTEK 23 SIERPNIA GODZINA 19.00 - ZIELONKI - PARCELA k.STARYCH BABIC
SALA KONCERTOWA DOMU KULTURY, UL. POŁUDNIOWA 2A 

2018.08.16 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw-Helenówek Etap I”

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie w dniach: 20 sierpnia 2018 r. - 10 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Izabelin ul. 3 Maja Nr 42, 05 080 Izabelin pokój Nr 1 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronach internetowych gminy: www.izabelin.pl, www.bip.izabelin.pl - zakładka ,,dokumenty" - ,,zagospodarowanie przestrzenne".

2018.08.16 Wójt Gminy Izabelin ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania sportu w Gminie Izabelin - jesień 2018 r.

Przedmiotem konkursu jest upowszechnianie sportu w Gminie Izabelin, mające na celu kształtowanie uzdolnień i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, zamieszkałej na terenie Gminy Izabelin.

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.