Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Aktualności

Zalecenia i informacje dot. funkcjonowania gminy oraz powiatu

Menu główne

Aktualności

2020.04.07 Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia br. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS. Wsparcie jakie można otrzymać w ZUS to:

 • zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.,
 • świadczenia postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (mowy zlecenia, agencyjne, o dzieło),
 • świadczenia postojowe dla samozatrudnionych,
 • ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

Pełna informacja dostępna jest na stronie:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398

2020.04.07 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nieczynny w dniu 11 kwietnia (sobota)

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nieczynny w dniu 11 kwietnia (sobota)

Informujemy, że w najbliższą sobotę (11 kwietnia) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie nieczynny.

2020.04.07 7 kwietnia - Światowy Dzień Zdrowia #BrawaDlaWas

7 kwietnia - Światowy Dzień Zdrowia #BrawaDlaWas

7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. W tym jubileuszowym, 70-tym roku działalności Światowej Organizacji Zdrowia tematem przewodnim jest „Powszechna opieka zdrowotna – wszędzie dla każdego.” Dostęp do opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie nie tylko sprzyja poprawie zdrowia obywateli i oczekiwanej długości życia, ale także chroni kraje przed epidemiami, wpływa na zmniejszenie ubóstwa i ryzyka głodu.

W tym roku to święto ma szczególny charakter. Wszyscy widzimy, z jak wielką determinacją i odwagą pracownicy służby zdrowia walczą z pandemią. Z poświęceniem i odwagą dbają o nasze życie i zdrowie, stojąc na pierwszej linii walki z chorobą.

Każdy kto chce podziękować wszystkim pracownikom służby zdrowia za to, że są i za to, co robią, może dołączyć się do ogólnopolskich owacji o godzinie 13:00 ze swojego balkonu lub okna, a my lokalnie możemy przesłać podziękowania korzystając z #BrawaDlaWas.

Jesteście wielcy. Dziękujemy!

Oni zostają dla nas w pracy, my możemy im pomóc zostając w domu.
#BrawaDlaWas #zostanwdomu #WorldHealthDay2020

2020.04.06 Komunikat GOPS - Pomoc dla osób, które straciły pracę w wyniku stanu epidemicznego

Komunikat GOPS - Pomoc dla osób, które straciły pracę w wyniku stanu epidemicznego

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji wywołanej utratą pracy (dochodu) w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym w Polsce, mogą ubiegać się o pomoc, która może obejmować: zasiłek celowy, zasiłek okresowy, pomoc rzeczową. Rodziny mogą skorzystać z posiłków lub pomocy na zakup żywności z „Programu - Posiłek w szkole i w domu”.

Kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie to kwota 528 zł, natomiast dla jednoosobowego gospodarstwa domowego to kwota 701 zł.
Kryterium dochodowe dla osób korzystających z "Programu - Posiłek w szkole i w domu” wynosi 792 zł na osobę w rodzinie oraz 1051,50 zł. dla osoby samotnej.

Zapraszamy do kontaktu:
tel. 22 722 79 95
mail: gops@izabelin.pl

2020.04.06 Program UE - „Europa dla obywateli”

Program UE - „Europa dla obywateli”

„Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz dialogu międzykulturowego.

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.