Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Zespół Interdyscyplinarny

ul. 3 Maja 42
05-080 IZABELIN

tel: (22) 722 79 95; (22) 722 89 73

www.gops.izabelin.pl

godziny pracy:
poniedziałek  900 – 1800
od wtorku do piątku 800 – 1600

Zespół interdyscyplinarny i grupy robocze zbierają się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

drukuj ()

  • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2014-11-27

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn.zm.) do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:
1. opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
2. prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
3. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
4. tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Gmina realizuje powyższe zadania przy pomocy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Zespół został powołany zarządzeniem Wójta Gminy Izabelin Nr 146/2013 z dnia 6 czerwca 2013 r..

Skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego:
1. Barabara Tenerowicz
2. Paweł Sieńkowski
3. Maryla Łukasińska
4. Ryszard Górka
5. Małgorzata Skrzypczak
6. komisarz Jan Wasiak
7. mł.asp. Adam Kiczyński
8. Alina Rokicka
9. Barbara Pawilszak
10. Iwona Sobolewska
11. Bożena Zalewska
12. Ewa Bargieł
13. Monika Drabarek

drukuj (Skład Zespołu Interdyscyplinarnego)

  • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2014-11-27

Zadania Zespołu

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów (np. policji, ośrodków pomocy społecznej, ochrony zdrowia) oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Do zadań grup roboczych (jeżeli są takie powoływane) należy, w szczególności:
1. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
2. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
3. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

drukuj (Zadania Zespołu)

  • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2014-11-27

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.