Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390) do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:
1. opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
2. prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
3. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
4. tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

Gmina realizuje powyższe zadania przy pomocy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Zespół został powołany Zarządzeniem Nr 297/2018 Wójta Gminy Izabelin z dnia 12 czerwca 2018 r.

Skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego:
1. Barbara Tenerowicz - Przewodnicząca GZI, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie,
2. Robert Marczak - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie,
3. Monika Pawełkiewicz - sekretarz ZI, specjalista pracy socjalnej GOPS w Izabelinie,
4. Anna Kępa - st. specjalista pracy socjalnej GOPS w Izabelinie,
5. Maryla Łukasińska - przedstawiciel Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów alkoholowych w Izabelinie,
6. Ryszard Górka - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Izabelinie,
7. Justyna Szetelnicka - przedstawiciel Prokuratury Rejonowej dla Warszawy Wola,
8. kom. Robert Kanp - Naczelnik Wydziału Prewencji KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Starych Babicach,
9. asp. szt. Marcin Płoński - Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Starych Babicach,
10. asp. Marcin Górski - dzielnicowy KPP w Starych Babicach,
11. st. sierż. Zbigniew Bednarski - dzielnicowy KPP w Starych Babicach
12. Alina Rokicka - pielęgniarka środowiskowa SPZOZ w Izabelinie,
13. Joanna Kinczel - kurator specjalista VI Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza w Warszawie,
14. Bożena Zalewska - starszy kurator zawodowy IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Spraw Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych,
15. Patrycja Brodowska - koordynator pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim,
16. Edyta Krogulec - koordynator pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim,
17. Iwona Wiśniewska-Rudak - przedstawiciel Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z siedzibą w Laskach,
18. Maria Wawrzuła - pielęgniarka SPZOZ w Izabelinie

 

drukuj (Skład Zespołu Interdyscyplinarnego)

  • data: 2019-03-11

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.