Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Obiady szkolne w ramach programu "Dożywianie"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od wielu lat realizuje program "Pomocy państwa w zakresie dożywiania". W ramach tego programu podejmowane są szczególne działania dotyczące zapewnienia posiłków dzieciom w wieku do lat 7 (przedszkole i klasy "0") oraz uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazialnej. 

Warunkiem skorzystania z bezpłatynych posiłków jest, zgodnie z programem rządowym, dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium, określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Rada Gminy Izabelin, uchwała Nr XXXIV/351/14 z dnia 29 października 2014 r. podniosła ten próg do wysokości 250% kryterium dochodowego.

Oznacza to, że dzieci mogą skorzystać z pomocy w formie nieodpłatynych obiadów szkolnych, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 1.140,00 zł.

Pomoc w postaci obiadów przyznawana jest w drodze decyzji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społeczny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

tel. (22) 722 79 95
fax: (22) 721 85 51
e-mail: gops@izabelin.pl

Do wniosku dołączyć należy zaświadczenie o zarobkach netto za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku, wszystkich pracujących członków rodziny. Przed wydaniem decyzji GOPS przeprowadza wywiad środowiskowy. 

W związku z tym, iż pomocą w formie nieodpłatynych obiadów szkolnych objęte są dzieci od początku roku szkolnego, a procedura ich przyznania wymaga czasu, prosimy o składanie wniosków do GOPS od 1 sierpnia.

uchwała nr XLI/351/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 29 października 2014 r.

uchwała nr XXXIV/297/14 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 lutego 2014 r. 

  • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2014-12-29

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.