Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Bilet szkolny

Program osłonowy dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum

Program zakłada objęcie pomocą w formie zakupu biletu komunikacji miejskiej dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjum. Pomoc udzielana jest w postaci imiennego biletu na okres roku szkolnego tj.od września do czerwca. Z pomocy w formie biletu mogą korzystać dzieci z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Realizacją tego programu zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

tel. (22) 722 79 95
fax: (22) 721 85 51
e-mail: gops@izabelin.pl

Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie o dochodach rodziny, Kartę Miejska dziecka (lub zdjęcie, jeśli wyrabiana jest Karta po raz pierwszy) oraz dowód osobisty wnioskodawcy. Przed rozpatrzeniem wniosku pracownicy GOPS przeprowadzą wywiad środowiskowy, udziela również wszelkich informacji oraz pomogą wypełnić wniosek dla ZTM. 

Prosimy o składanie wniosków do GOPS od 1 sierpnia.

 

uchwała Rady Gminy Izabelin Nr XXXXIV/298/14

  • autor: Agnieszka Sobczak

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.