Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Rekrutacja do gminnych przedszkoli publicznych oraz do szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izabelin oraz do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Izabelin.

Rekrutacja do publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Izabelin

Rekrutacja do gminnych przedszkoli

13 marca 2017 r. rozpoczęła się rekrutacja dzieci go gminnych przedszkoli na rok szkolny 2017/2018.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znależć na stronie Gminnego Przedszkola w Laskach oraz Gminnego Przedszkola w Izabelinie.

Informacja o wynikach konkursów na stanowiska dyrektorów gminnych przedszkoli.

Konkurs na najpiękniejszą pocztówkę dla autora


Bezpłatne warsztaty dla rodziców - porozumienie bez przemocy

Dzień otwarty w Szkole Podstawowej w Izabelinie

Harmonogram rekrutacji do gminnych przedszkoli i szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017

Trwa Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2015!

X edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

W tym roku już po raz dziesiąty fotografowie-amatorzy staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nabór prac trwać będzie do końca czerwca br.
 

Rekrutacja do gminnych przedszkoli

Informujemy, że trwa rekrutacja dzieci na rok szkolny 2015/2016 do gminnych przedszkoli.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych:

Gminne przedszkole w Izabelinie

Gminne Przedszkole w Laskach

drukuj (Rekrutacja do gminnych przedszkoli)

  • autor: Agnieszka Kostarz

Informacja o stanie oświaty

Wójt gminy, w terminie do dnia 31 października, przedstawia radzie gminy informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

uchwała Rady Gminy Izabelin Nr XLI/350/14

  • autor: Agnieszka Kostarz, data: 2014-11-28

Sieć publicznych przedszkoli i szkół

Rada Gminy Izabelin w uchwale Nr XLI/349/14 z dnia 29 października 2014 r. ustaliła granice obwodów szkoły podstawowej, gminazjum i przedszkoli.

uchwała Rady Gminy Izabelin Nr XLI/349/14

  • autor: Agnieszka Sobczak, data: 2014-12-02

Opłaty za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola

Zgodnie z art 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr. 256, poz. 2572 z póź. zm.) organ prowadzący przedszkole ustala wysokość opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej.

uchwała Rady Gminy Izabelin Nr XXXVII/321/14

  • autor: Agnieszka Kostarz, data: 2014-12-23

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.