Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Stypendium szkolne 2016/2017

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów/słuchaczy pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolnego, poniżej dostępny jest wzór wniosku.

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami można składać w Centrum Usług Wspólnych przy ul. Szkolnej 2a, 05-080 Izabelin w terminie:

- uczniowie do dnia 15 września 2016 r.,

- słuchacze kolegiów - do dnia 15 października 2016 r.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r. poz.2156 ze zm.) stypendium szkolne przysługuje osobom zamieszkałym na terenie Gminy Izabelin:

  1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
  2. dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, które uczęszczają do publicznych i niepublicznych ośrodków, umożliwiających im realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji tego obowiązku;
  3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może być przyznane uczniom/słuchaczom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 514 zł netto. Powyższa kwota wynika z art. 8 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.).

Świadczenie wychowawcze „500 +” nie wlicza się do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.

O przyznanie stypendium szkolnego mogą wystąpić rodzice ucznia, opiekunowie lub prawni opiekunowie, pełnoletni uczniowie lub dyrektor szkoły.

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres do 10 miesięcy w danym roku szkolnym lub w przypadku słuchaczy – do 9 miesięcy.

Wypłata stypendium następuje po przedstawieniu przez Wnioskodawcę imiennych rachunków lub faktur potwierdzających poniesienie kosztów stypendialnych.

Druk wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dostępny jest do pobrania poniżej, w kancelarii Urzędu Gminy Izabelin lub w Centrum Usług Wspólnych.

Szczegółowe informacje mżna uzyskać pod numerami telefonów: (22) 722 89 52 lub (22) 111 00 75

Harmonogram przyznawania szkolnego stypendium w roku szkolnym 2016/2017

Przyznawanie i wypłata szkolnego stypendium odbywa się zgodnie z poniższym harmonogramem.

L.P.

Data

Czynności rodziców/ opiekunów/ pełnoletnich uczniów

Czynności Urzędu

1.

Do dnia 15 września 2016r.

W przypadku słuchaczy kolegiów: do dnia 15 października 2016r.

Składanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego w Centrum Usług Wspólnych ul. Szkolna 2a, 05-080 Izabelin

przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego w Centrum Usług Wspólnych w godzinach: w pon. 8-17, wt.-pt. 8-16

2.

15.09.2016r.-15.10.2016r.

W przypadku słuchaczy kolegiów w terminie:

15.10.2016r.-13.11.2016r.

 

Rozpatrywanie złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego przez komisję stypendialną i wydanie pozytywnej lub negatywnej decyzji stypendialnej przez Wójta Gminy Izabelin

3.

Od dnia 15.10.2016r. do czerwca 2017r.

W przypadku słuchaczy kolegiów: od dnia 14 listopada 2016r.

 

Przedstawianie przez rodziców/ opiekunów/ pełnoletnich uczniów imiennych rachunków lub faktur potwierdzających poniesienie kosztów stypendialnych. Rachunki lub faktury należy składać w Centrum Usług Wspólnych przy ul. Szkolnej 2a, 05-080 Izabelin.

Wypłata, przez Centrum Usług Wspólnych, przyznanego stypendium po przedstawianiu przez rodziców/ opiekunów/ pełnoletnich uczniów rachunków lub faktur potwierdzających poniesienie kosztów stypendialnych.

 

drukuj (Stypendium szkolne 2016/2017)

  • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2016-08-19

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.