Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Stypendium szkolne 2015/2016

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie i słuchacze kolegiów nauczycielskich, kolegiów nauczycielskich języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Podstawowym kryterium przy przyznawaniu stypendium szkolnego jest miesięczny dochód w rodzinie, który nie przekracza 456 zł netto na osobę. Powyższa kwota wynika z art. 8 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.).

Stypendium szkolne przysługuje osobom zamieszkałym na terenie Gminy Izabelin:

  1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych lub kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio - obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

O stypendium szkolne mogą ubiegać się rodzice ucznia, opiekunowie lub prawni opiekunowie a także pełnoletni uczniowie.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego można składać w kancelarii Urzędu Gminy Izabelin przy ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin w terminie do dnia 15 września 2015 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15 października 2015 r.

Druk wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dostępny jest w kancelarii Urzędu Gminy Izabelin lub na gminnej stronie internetowej: www.gmina.izabelin.pl

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

Wypłata stypendium zależna jest od udokumentowanych poniesionych kosztów i następuje po przedstawieniu przez Wnioskodawcę imiennych rachunków lub faktur potwierdzających wydatkowanie przedmiotowych środków.

drukuj (Stypendium szkolne 2015/2016)

  • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2015-08-14

Harmonogram

Harmonogram

L.P.

Data

Czynności rodziców/ opiekunów/ pełnoletnich uczniów

Czynności Urzędu

1.

Do dnia 15 września 2015r.

W przypadku słuchaczy kolegiów: do dnia 15 października 2015r.

 

Składanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego w kancelarii Urzędu Gminy Izabelin przy ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego w kancelarii Urzędu w godzinach: w pon. 9-18, wt.-pt. 8-16

2.

15.09.2015r.-15.10.2015r.

W przypadku słuchaczy kolegiów w terminie:

15.10.2015r.-13.11.2015r.

 

Rozpatrywanie złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego przez komisję stypendialną i wydanie pozytywnej lub negatywnej decyzji stypendialnej przez Wójta Gminy Izabelin

3.

Od dnia 15.10.2015r. do czerwca 2016r.

W przypadku słuchaczy kolegiów: od dnia 14 listopada 2015r.

 

Przedstawianie przez rodziców/ opiekunów/ pełnoletnich uczniów imiennych rachunków lub faktur potwierdzających poniesienie kosztów „stypendialnych”. Rachunki lub faktury należy składać w Biurze Obsługi Finansowej (BOF) w budynku Centrum Kultury przy ul. Matejki 21, 05-080 Izabelin, pok. 130

Miesięczna wypłata, przez Biuro Obsługi Finansowej, przyznanego stypendium po przedstawianiu przez rodziców/ opiekunów/ pełnoletnich uczniów rachunków lub faktur potwierdzających poniesienie kosztów „stypendialnych”.

drukuj (Harmonogram)

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.