Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Powyższa wyszukiwarka zapożyczona jest z warszawskiej strony segregujna5.um.warszawa.pl
Niewątpliwie będzie ona pomocna mieszkańcom gminy Izabelin, którzy mają problem z umieszczeniem danego odpadu w konkretnym pojemniku/worku. Prosimy jednak pamiętać, że w gminie Izabelin: bioodpady ogrodowe umieszczamy w worku dowolnego koloru (byle nie w tych służących do zbiórki selektywnej) lub odwozimy do PSZOK, tekstylia odwozimy do PSZOK.

DEKLARACJE ODPADOWE – kiedy złożyć lub zmienić?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje wszystkie osoby mieszkające na terenie Gminy Izabelin (nawet bez zameldowania). Opłaty wnosi się w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji, która stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

PSZOK nieczynny 3 kwietnia

W Wielką Sobotę (3 kwietnia) Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów będzie nieczynny!

  • treść komunikatu w wersji graficznej

Nabór wniosków na odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w 2021 r. rozpoczęty!

Mieszkańcy gminy, posiadający na swojej posesji zeskładowane wyroby zawierające azbest, mogą składać w Urzędzie Gminy wnioski o sfinansowanie odbioru (pakowanie i załadunek), transportu i utylizacji (unieszkodliwiania) tych odpadów. Nabór wniosków trwać będzie 30 listopada 2021 r. albo do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel (jeżeli środki zostaną wyczerpane przed 30 listopada 2021 r.)

Kompostowanie odpadów

Duża część naszych odpadów to bioodpady, z których możemy uzyskać cenny nawóz organiczny wspomagający wzrost roślin, jak również poprawiający jakość gleby, wzbogacając ją w próchnicę i poprawiając przepuszczalność. Wytwarzanie go z odpadów powstających w kuchni i w ogrodzie jest bardzo proste. Kompostownik można kupić gotowy lub bardzo łatwo zrobić go samemu z różnych materiałów np. z drewna, beczek, palet.

Zapobiegaj powstawaniu odpadów, a te które wytworzyłeś segreguj na 6!!!

Obowiązek segregowania odpadów dotyczy nas wszystkich, ale niejednokrotnie pojawia się pytanie jak robić to prawidłowo? Czy segregacja ma sens? Jak mogę ograniczać powstawanie odpadów? A może nasz odpad wcale nie jest odpadem, a przedmiotem, który może zyskać drugie życie u innego właściciela. Czasami warto się nad tym zastanowić…

Przyłączamy się do zbiórki makulatury dla Lenego!

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Harmonogramy wywozu odpadów na 2021 rok

Godziny otwarcia i regulamin PSZOK

Weryfikacja zgodności ilości osób faktycznie zamieszkujących posesje

Kontrole przydomowych kompostowników

Na terenie gminy Izabelin rozpocznie się kontrola nieruchomości, których właściciele zadeklarowali kompostowanie bioodpadów, celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim wszystkich bioodpadów. Kontrole przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Izabelin.

Wykaz firm - odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

Wykaz firm - odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych jest dostępny w załącznikach.

INFORMACJA W SPRAWIE PSZOK

Zapraszamy do przeczytania informacji w sprawie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Program kompostowania odpadów na terenie gminy Izabelin

W ramach akcji ograniczania ilości odpadów biodegradowalnych na terenie gminy Izabelin uruchomiony został „Program kompostowania na terenie gminy Izabelin”.

Od 23 kwietnia br. mieszkańcy gminy Izabelin będą mogli składać wnioski o bezpłatne użyczenie kompostownika.

Złóż wniosek i oddaj azbest za darmo w 2019 r.

Ruszył nabór wniosków na odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w 2019 r.

Konferencja „Odpady komunalne w Aglomeracji  Warszawskiej”

Rozpoczynamy konferencję „Odpady komunalne w Aglomeracji  Warszawskiej”.  

Przedstawiciele rządu i samorządu województwa przedstawią planowane zmiany w prawie w obszarze gospodarki odpadami, wspólnie zastanowimy się czy tak drastycznych podwyżek cen można uniknąć oraz rozwiniemy temat końcowego użytkownika systemu odbioru odpadów i włączania mieszkańców w wypracowywanie rozwiązań.

Zapraszamy do oglądania:

Relacja online z konferencji

drukuj (Konferencja „Odpady komunalne w Aglomeracji  Warszawskiej”)

Nowe wzory sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych oraz odebranych nieczystościach ciekłych

Dnia 8 września 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1627), które m.in. zawiera nowe wzory sprawozdań dla podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmiotów prowadzących PSZOK oraz prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Pismo dot. opiniowania projektu PGO WM 2024

Pismo do Urzędu Marszałkowskiego dot. opiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami.

ZŁÓŻ WNIOSEK I ODDAJ ZA DARMO AZBEST

Mieszkańcy gminy, którzy maja na swojej posesji zeskładowane odpady niebezpieczne zawierające azbest, mogą składać w Urzędzie Gminy wnioski o sfinansowanie odbioru (pakowanie i załadunek), transportu i utylizacji (unieszkodliwiania) tychże odpadów.

Nowe wzory sprawozdań dla firm odbierających odpady komunalne


STOP - SPALANIU ODPADÓW!!!!!

drukuj (STOP - SPALANIU ODPADÓW!!!!!)

ZŁÓŻ WNIOSEK I ODDAJ ZA DARMO AZBEST - 2015 R.

RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW NA ODBIÓR I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2015r.

 

Mieszkańcy gminy, którzy maja na swojej posesji zeskładowane odpady niebezpieczne zawierające azbest, mogą składać w Urzędzie Gminy wnioski o sfinansowanie odbioru (pakowanie i załadunek), transportu i utylizacji(unieszkodliwiania) tychże odpadów.

Wnioski, które wpłyną do Urzędu są weryfikowane, a po weryfikacji przekazywane do realizacji firmie wyłonionej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Gmina nie finansuje demontażu pokryć dachowych.

W 2014r. w ramach prowadzonej akcji na koszt gminy unieszkodliwiono 64 tony odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

 

  • autor: Agnieszka Czarnecka, data: 2015-02-27

Wykaz firm - odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

Sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Analizy stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Izabelin

drukuj (Analizy stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Izabelin)

  • autor: Agnieszka Czarnecka, data: 2014-10-17

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.