Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2019 roku.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z poźn. zm.) Wójt Gminy Izabelin zawiadamia, że Rada Gminy Izabelin w dniu 9 stycznia 2019r. podjęła uchwałę Nr V/22/19 w sprawie uchwalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek za pojemnik o określonej pojemności na terenie Gminy Izabelin wraz z terminem, częstotliwością i trybem ich uiszczania (Dz. U. Woj. Maz. 2019 poz. 553).

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Izabelin obowiązują od 1 lutego 2019. I wynoszą:

 • 29 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny.
 • 58 zł  miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny.
 • 348 zł ryczałt na rok płacą Właściciele działek letniskowych, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny.
 • 696 zł ryczałt na rok płacą Właściciele działek letniskowych, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny.

 

 1. Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji (równej iloczynowi nowej stawki opłaty i liczby osób podanych w deklaracji zamieszkujących daną nieruchomość z uwzględnieniem sposobu zbierania - segregacja lub jej brak).
 2. Powyższe zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.
 3. Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji!
 4. Nowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu i sposobu płatności, tj. do 28-go dnia miesiąca za dany miesiąc na indywidualny  numer konta bankowego lub kartą płatniczą w Urzędzie Gminy pok. 9.
 5. W przypadku gdy właściciel nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, stosując zmianę podaną w zawiadomieniu zgodnie z art. 6m ust. 2 b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku a gminach.
 6. Zawiadomienia nie zostaną wysłane do właścicieli nieruchomości, wobec których gmina wydała decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Takie osoby winny przedłożyć do Urzędu Gminy Izabelin deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której wyliczona zostanie opłata z uwzględnieniem nowej stawki opłaty.

drukuj (ZAWIADOMIENIE o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lutego 2019 roku.)

  [treść archiwalna]

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.