Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Dbajmy o estetykę naszej gminy

Ogromnym problemem, z którym od wielu lat walczą zarówno mieszkańcy, jak i urzędnicy jest problem odpadów (szczególnie zielonych) wystawianych z wielodniowym wyprzedzeniem.

Jest to nie tylko mało estetyczne, ale również stanowi dla dzikiej zwierzyny atrakcyjną alternatywę w stosunku do ich tradycyjnej kuchni. 


Dotychczas ani prośby ani groźby nie odniosły oczekiwanego skutku. Niejednokrotnie dzień po odbiorze nowe worki z odpadami pojawiają się w pasie drogi i zalegają tam przez dwa kolejne tygodnie. Do Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Izabelin wpływa wiele uwag by uregulować tę kwestię.

Wszyscy chcemy, żeby wokół naszych posesji było czysto i estetycznie, więc wspólnie o to zadbajmy.

Osoby, które dokonują tych drobnych przewinień muszą być świadome, że grozi im za to mandat karny. 

Mieszkańcy, którym wystawione wcześniej odpady ewidentnie przeszkadzają mogą zgłosić proceder na Policji, jako podstawę prawną podając art. 145 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2018 poz. 2077 ze zm.) cyt. „Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”.

Aby uniknąć nieprzyjemności prosimy o wystawianie odpadów w dniach określonych w harmonogramie odbioru do godz. 6:00,  nie wcześniej niż dnia poprzedniego. Każdorazowo miejsce wystawienia odpadów musi umożliwiać swobodny dostęp Operatorowi.

Prosimy również o wiązanie worków z selektywną zbiórką - tak aby warunki atmosferyczne i zwierzęta nie miały możliwości ich roznosić.
 

drukuj (Dbajmy o estetykę naszej gminy)

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.