Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

NOWE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

W dniu 6 listopada br. Rada Gminy Izabelin ustaliła nowe stawki za gospodarowanie odpadami dla mieszkańców gminy Izabelin. Od 1 stycznia 2020r. mieszkaniec nie może zadeklarować, że nie będzie segregował odpadów, w związku z powyższym uchwalona została jedynie stawka za segregację odpadów, która od początku przyszłego roku wynosiła będzie 33 zł na mieszkańca miesięcznie. Uchwalona została również tzw. opłata sankcyjna, za brak segregacji, w wysokości czterokrotności  opłaty podstawowej (4 x 33 zł = 132 zł na mieszkańca miesięcznie).

Firma odbierająca odpady będzie prowadziła kontrolę segregacji. Po stwierdzeniu nieprawidłowości nakładana będzie na mieszkańca (w drodze postępowania administracyjnego) ww. opłata sankcyjna.

Rada Gminy wprowadziła również ulgę dla mieszkańców, którzy w przydomowych kompostownikach zagospodarowywać będę bioodpady stanowiące odpady komunalne. Z tych gospodarstw domowych zawieszony zostanie odbiór tej frakcji (w tym liści i gałęzi), mieszkaniec nie będzie mógł również dowieźć ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Ulga wynosi 6 zł, czyli opłata dla mieszkańców kompostujących odpady wynosiła będzie 27 zł na 1 mieszkańca miesięcznie.

Również w tym zakresie prowadzone będę kontrolę wypełniania obowiązku kompostowania bioodpadów. Gospodarstwo domowe, którego właściciel zadeklarował kompostowanie, wyposażone być musi w kompostownik i wszelkie bioodpady mają do niego trafiać. Nie będzie mógł dowozić ich również do PSZOK-u. Jeśli mieszkaniec będzie pozbywał się bioodpadów w inny sposób np. wywoził je do lasu lub podrzucał sąsiadowi, ulga zostanie odebrana a możliwość ponownego jej przyznania zawieszona na 6 miesięcy.

Termin płatności poszczególnych rat pozostał bez zmian i jest to 28 dzień każdego miesiąca w którym nastąpił wywóz odpadów komunalnych.

Właścicieli działek letniskowych z pewnością ucieszy fakt, iż wysokość opłaty uległa znaczącej obniżce i w 2020 roku wyniesie 169,30 zł. Jest to opłata ryczałtowa, płatna do 28 grudnia 2020r.

Utrzymana została również ulga dla mieszkańców których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Mieszkańcy, którzy chcieliby skorzystać  z ulg, jak i właściciele działek letniskowych zobowiązani są do wypełnienia nowego wzoru deklaracji.

Wzór deklaracji również zmienił nieco swą formę. Dodana została klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych. Jest to wymóg wynikający z 1rt. 6 n ust. 1 pkt. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010).

Nowe wzory deklaracji dostępne będą zarówno w Referacie Gospodarki Odpadami, jak i na stronach internetowych gminy, dopiero po wejściu w życie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości tj. po 1 stycznia 2020r.

drukuj (NOWE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI)

    [treść archiwalna]

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.