Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Sprawozdanie z działalności PSZOK w styczniu 2020

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W STYCZNIU 2020.

 

Tymczasowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Izabelin mieści się w Izabelinie C przy ul. 3 Maja 42 (parking obok Urzędu Gminy).

Godziny otwarcia PSZOK: pon. – pt. 7:00 - 10:00 oraz 14:00 - 18:00 oraz soboty 10:00 -14:00.

Przy oddawaniu odpadów należy podać indywidualny numer abonencki. Więcej informacji: https://tiny.pl/ts68d

 

Punkt odwiedziło w sumie 212 mieszkańców. Odwiedziny mieszkańców z poszczególnych miejscowości przedstawiają się następująco:1wwoWuCEAAAAASUVORK5CYII=

Izabelin C

67

Hornówek

58

Truskaw

37

Laski

30

Izabelin B

13

Mościska

5

Sieraków

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najwięcej odpadów przywożono w soboty. W cztery soboty na 25 dni roboczych stycznia przywieziono aż 31% odpadów.

wdFtpRd1r6M+gAAAABJRU5ErkJggg==

Liczba odwiedzin wahała się w dni powszednie od 3 do 16, natomiast w soboty od 13 do 19.

+i+AUprjCIUY0AAAAABJRU5ErkJggg==

Największą popularnością jeśli chodzi o frakcję przywiezionych odpadów cieszyły się odpady wielkogabarytowe. Mieszkańcy pozbyli się w ten sposób ponad 90,7 m3. Pozostałe ilości kształtowały się następująco:

Papier – 119 worków

Szkło – 48 worków

Tworzywa sztuczne – 114 worków

Zużyty sprzęt elektroniczny – 88 worków (odpady większe gabarytowo zostały przeliczone według objętości)

Bioodpady – 110 worków

Odpady remontowe – 3660 kg.

Opony – 117 szt.

Świetlówki – 1,5 kg.

Baterie i akumulatorki – 4 kg.

Przeterminowane leki – 1 kg.

Chemikalia – 0,5 kg.

Tekstylia – 20 worków

 

Po odbiór odpadów przyjechało 11 hakowców firmy BYŚ, z czego 4 zabrały po 2 -3 kontenery jednocześnie. Dwukrotnie (po tekstylia) wykonany był dodatkowy podjazd śmieciarki o mniejszej kubaturze.

Przy użyciu stacji kontroli jakości powietrza SmartCity, zainstalowanej na PSZOK-u, odbywa się stały monitoring jakości powietrza w zakresie siarkowodoru, amoniaku oraz lotnych związków organicznych.

Wszystkie bieżące odczyty pomiarowe wykazały wartości poniżej dopuszczalnych norm.

drukuj (Sprawozdanie z działalności PSZOK w styczniu 2020)

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.