Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Harmonogramy wywozu odpadów na 2021 rok

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami na 2021 rok pozostają w tej samej wysokości.

Stawka opłaty od każdej osoby zamieszkującej na nieruchomości, z obowiązkiem zbierania odpadów w sposób selektywny wynosi 33 zł miesięcznie za 1 osobę, np. opłata dla 4 osobowej rodziny wyniesie 4 mieszkańców x 33 zł = 132 zł

Stawka opłaty, od każdej osoby zamieszkującej na nieruchomości na której mieszkańcy kompostują swoje bioodpady wynosi 27 zł miesięcznie za 1 osobę,

Opłata za działki letniskowe – 169,30 zł – ryczałt za cały rok.

Terminy płatności oraz numery kont bankowych również pozostają niezmienne.

Harmonogramy wywozu odpadów dostarczone będą do skrzynek pocztowych mieszkańców wraz z Gazetką Świąteczną.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 22 722 86 24

Harmonogram Nr 1

LASKI ul. Brzozowa, Daszewskiego, Piaskowa, Południowa, Wieczorka, Sezamkowa, Cicha, Akacjowa, Jaworowa, Partyzantów, Klonowa, Wolffa, Pomidorowa, Cichowszczyzna, Łąkowa, Przeskok, Słoneczna, Przedszkolna, Klaudyńska, Podleśna, Pogodna, Ogrodowa, Trzech Sosen, Młodzieżowa, Pocztowa, Krótka, Zielona, Poznańska, Sokołowskiego, Leśniczówki.                                           

MOŚCISKA ul. Sikorskiego, Postępu, Opaleń, Łąkowa, Wierzbowa, Białych Bzów, Chabrowa, Makowa, Jodłowa, Kwitnąca, Modrzewiowa, Rumiankowa, Żołędziowa.

Harmonogram Nr 2

LASKI – ul. Kampinoska, Zaułek Kampinosu, Brukowa.

IZABELIN B - Czarnieckiego, Małachowskiego, Bohaterów Kampinosu, Rzędziana, Ks.Jeremiego, Słowackiego, Ketlinga, Kmicica, Skrzetuskiego, J. Kazimierza, Kołłątaja, Sienkiewicza, Lubomirskiego, Charłampa, Anusi, Soroki, Podbipięty, Sobieskiego, Koniecpolskiego, Zamoyskiego, Wołodyjowskiego, Rocha Kowalskiego, Oleńki, Kordeckiego, Sapiehy, Mickiewicza, Zagłoby.                                                                                                                                                                         

IZABELIN C – ul. Krasińskiego, Kościuszki, Prymasowska, Leśna Polana.

Harmonogram Nr 3

MOŚCISKA, HORNÓWEK, LASKI, IZABELIN B, IZABELIN C, TRUSKAW - ul. 3 Maja
TRUSKAW – ul. Leśnej Polanki, Popiełuszki, Ptasińskiego, Działkowa, Przecinka.

Harmonogram Nr 4

IZABELIN C – ul. Matejki, Chełmońskiego, Leśna, Poniatowskiego, Projektowana, Przyłuskiego,
Siemiradzkiego, Tetmajera, Słoneczna, Brzozowa, Piaskowa, Krótka, Al. Dębów, Grzybowa,
Świerkowa, Jałowcowa, Prądzyńskiego, Środkowa, Skrzyneckiego, Langiewicza, Rynkowa,
Końcowa, Paderewskiego, Sielanki, Chodkiewicza, Krzywickiego, Kuncewicza, Orła Białego, Planty, Początkowa.

Harmonogram Nr 5

HORNÓWEK – Fedorowicza, Jeżynowa, Kasztanowa, Bajkowa, Skrajna, Aneks, Sosnowa,
Piaskowa, Kampinoska, Kwadrat, Wrzosowa, Leśna, Wesoła, Boiskowa, Szkolna, Działkowa,
Zielona, Rolna, Polna, Zakątna, Banacha, Okocimska, Ogrodowa, Herbowa, Szczera, Wojska
Polskiego.
IZABELIN C ul. Zakątna, Kopernika, Sierakowska, Chłopickiego.
SIERAKÓW – ul. Abrahama, Sieraków.

Harmonogram Nr 6

HORNÓWEK – Kurowskiego, Sadowa, Pietkiewicza, Malinowa, Jagodowa, Poziomkowa, Szyszkowa, Boczna,Próżna, Łączna, Lipowa, Lipkowska, I Poprzeczna, V Poprzeczna, VI Poprzeczna, VII Poprzeczna,VIII Poprzeczna, IX Poprzeczna, X Poprzeczna, XI Poprzeczna, XII Poprzeczna, XV Poprzeczna, XVII Poprzeczna, Urocza, Kasztanowa,
TRUSKAW – ul. Sarenki, Sory, Lipkowska, Parkowa, Mokre Łąki, Łabędzia, Południowa, Północna,
Bociania, Borzęcińska, Żurawia, Łosia, Lisia, Bobrowa, Olszowa, Falińskiego, Skibińskiego, Krucza, Pociecha, Truskaw Mały, Dzika, Krucza.

UWAGA!!!

Nie powinno się myć opakowań. Pamiętajmy, że mycie opakowań powoduje zwiększone zużycie wody.

Opakowania należy jednak opróżniać (nie wyrzucajmy do śmieci w połowie pełnego słoika z dżemem).

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.