Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Akcja dofinansowania do zabiegów kastracji/sterylizacji, chipowania psów i kotów rozpoczęta!

Drodzy Mieszkańcy!

W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Izabelin na 2018 rok mieszkańcy Gminy Izabelin mogą otrzymać 50 % dofinansowanie do zabiegów kastracji / sterylizacji swoich zwierzaków  (dot. psów, kotów) oraz 100 % pokrycie kosztów elektronicznego znakowania, a także uśpienia ślepego miotu kotów lub psów.

Aby skorzystać z dofinansowania właściciel zwierzęcia powinien zgłosić się do Urzędu Gminy Izabelin ( Wydział Środowiska -pokoje nr 3-5 ) celem złożenia stosownego oświadczenia stanowiącego załącznik do w/w Programu, następnie udać się z otrzymaną w Urzędzie kopią do jednej z czterech lecznic dla zwierząt, które wykonują usługi w ramach zawartych z Gminą umów na 2018 r.:

 1. Gabinet Weterynaryjny „Mokry Nosek” s.c., Marzena Stanisławska, Kamila Hoszcz-Komar, ul. Arkuszowa 73 lok. 3 (01-934 Warszawa), tel. 22 290 87 66 
 2. Gabinet Weterynaryjny Toporkiewicz Grzegorz, ul. Rolna 49, Hornówek, 05-080 Izabelin, tel. 22 722 75 50
 3. Pod Centaurem s.c. lek. wet. Grzegorz Pęczek, lek. wet. Ewa Gliszczyńska Pęczek,  ul. 3-Maja 49, Mościska, 05-080 Izabelin, tel. 22 752 26 27
 4. Vetriver Klinika Weterynaryjna Andrzej Małkowski, ul. 3 Maja 89, Laski, 05-080 Izabelin tel. 22 721 00 75 

Czas obowiązywania akcji przewidziany jest od 12 lutego 2018 r. do 30 listopada 2018 r. lub do wyczerpania środków przeznaczona na ten cel.

Numer telefonu, pod którym można uzyskać dodatkowe informacje - 22 722 89 31.
 

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.