Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Skorzystaj i za darmo zachipuj swojego pupila !!! (Akcja na rok 2015)

W RAMACH PROGRAMU ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT-MOŻESZ OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE NA WYKONANIE ZABIEGÓW: STERYLIZACJI I KASTRACJI, CHIPOWANIA I EUTANAZJI ŚLEPYCH MIOTÓW PSÓW I KOTÓW

W ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt każdy właściciel psa lub kota, z terenu gminy Izabelin, może skorzystać z dofinansowania na wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji dla swojego pupila w wysokości 50% kosztów zabiegu.

W ramach programu Gmina również chipuje psy i koty - za zachipowanie gmina płaci 100%.

Dodatkowo w 100% pokrywane jest uśpienie ślepych miotów psów i kotów z utylizacją zwłok.

Aby skorzystać z dofinansowania należy zgłosić się do Urzędu Gminy Izabelin (pokoje nr 3, 4 lub 5) i wypełnić oświadczenie. Z kopią takiego oświadczenia właściciel zwierzaka udaje się do jednego z 4 zakładów leczniczych dla zwierząt z którymi gmina zawarła umowę:

1)„Pod Centaurem s.c. lek. wet. Grzegorz Pęczek, lek. wet. Ewa Gliszczyńska Pęczek”, ul. 3-Maja 49, Mościska, 05-080 Izabelin, tel. 22 752 26 27

2) Vetriver Klinika Weterynaryjna Andrzej Małkowski, ul. 3 Maja 89, Laski, 05-080 Izabelin tel. 22 721 00 75

3) Gabinet Weterynaryjny Grzegorz Toporkiewicz, ul. Rolna 49, Hornówek, 05-080 Izabelin, tel. 22 722 75 50.

4) Gabinet Weterynaryjny „Mokry Nosek” s.c., Marzena Stanisławska, Kamila Hoszcz-Komar ul. Arkuszowa 73 lok. 3 (01-934 Warszawa), tel. 22 290 87 66

Akcja trwa od 19 stycznia do 30 listopada 2015 roku lub do wyczerpania środków przeznaczona na ten cel. Akacja powtarzana jest co roku więc gdyby komuś nie udało się skorzystać w tym roku może skorzystać w następnym. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 22 722 89 31.

W roku 2014 Gmina:

Dofinansowała mieszkańcom:
 • 32 zabiegi sterylizacji kotek;
 • 18 zabiegów kastracji kotów;
 • 8 zabiegów kastracji psów;
 • 21 zabiegów sterylizacji suk.
Sfinansowała 74 zabiegi elektronicznego znakowania psów i kotów (chipowania) i 1 zabieg uśpienia ślepego miotu.
 
Oświadczenie do pobrania w załączeniu:

drukuj (Skorzystaj i za darmo zachipuj swojego pupila !!! (Akcja na rok 2015))

 • autor: Anna Lewandowska

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.