Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Uniknij kary i zadbaj o swojego psa!

Co roku mnóstwo psów ucieka z posesji np. przez niedomkniętą furtkę, w konsekwencji ulega wypadkom, a co gorsza ginie pod kołami samochodów. Poszukiwania  zwierzaków często nie przynoszą pozytywnych rezultatów, ze względu na brak ich oznakowania: obroża z danymi właściciela, adresatka czy czip.

Znakując czworonoga w prosty sposób umożliwisz identyfikację jego właściciela i szybszy powrót do domu. Domykaj furtkę przy wychodzeniu z posesji, wyprowadzaj psa w sposób odpowiedzialny – nie puszczaj go bez sprawowania nad nim kontroli. W ten sposób uniemożliwisz mu ucieczkę, a sam unikniesz kary.*

 * Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638 z późn. zm.)

  • Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna (Art. 10a ust. 3)
  • Kto narusza nakazy albo zakazy określone w art. 9, art. 10a ust. 1–3, art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 1–6, art. 13 ust. 1, art. 14, art. 15 ust. 1–5, art. 16, art. 17 ust. 1–7, art. 18, art. 22 ust. 1, art. 22a, art. 25 lub art. 27 podlega karze aresztu albo grzywny (Art. 37. 1.)

* Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 281 z późn. zm.)

  • Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. (Art. 77. § 1)
  • Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany. (Art. 77. § 2)
  • Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo karze nagany. (Art. 166)
  • plakat

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.