Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

„STOP POŻAROM TRAW !!!”

Kampania informacyjna Państwowej Straży pożarnej Stop Pożarom Traw!!!

drukuj („STOP POŻAROM TRAW !!!”)

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.

drukuj (Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.)

Spotkanie dla rolników 15 października 2018 r. w Ożarowie Mazowieckim

W związku z pismem z dnia 1 października 2018 r. (data wpływu do Urzędu 02.10.2018 r.) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim skierowanym do wójtów i burmistrzów gmin z prośbą o zawiadomienie o spotkaniu organizowanym dla rolników.

Apel do hodowców trzody chlewnej

Apel do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - kukurydza zwyczajna

Plantacjom kukurydzy zagraża omacnica prosowianka.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - kapusta głowiasta biała

Plantacjom kapusty zagraża czerń krzyżowych.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - marchew jadalna

Plantacjom marchwi jadalnej zagraża połyśnica marchwianka.

KOMUNIKATY O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - ogórek

Na plantacjach ogórka stwierdzono pierwsze objawy występowania bakteryjnej kanciastej plamistości ogórka oraz mączniaka rzekomego dyniowatych.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - Cebula

Na plantacjach cebuli  zaobserwowano występowanie  wciornastków.

KOMUNIKATY O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - Kapusta

Na plantacjach kapusty stwierdzono występowanie mszycy kapuścianej oraz gąsienic bielinka kapustnika.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - kapusta głowiasta biała

Na plantacjach kapusty głowiastej pojawiły się gąsienice piętnówki kapustnicy. 

Pomocnik rolnika - informacje Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

W związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - marchew jadalna

Plantacjom marchwi jadalnej zagraża połyśnica marchwianka.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - kukurydza

Plantacjom kukurydzy zagraża ploniarka zbożówka.

Komunikat sygnalizacyjny - Fuzarioza kolb kukurydzy

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - Plantacjom kukurydzy zagraża fuzarioza kolb kukurydzy.

eWniosekPlus - o przyznanie płatności na 2018 rok za pośrednictwem nowej aplikacji

Narysuj uprawy, a aplikacja uzupełni Twój wniosek o powierzchnie deklarowane do płatności.

Dotacje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w lasach spowodowane wystąpieniem huraganu, gradu lub deszczu nawalnego w sierpniu 2017 r.

Informacja w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 września 2017 r. informacji przekazanej od Starosty Warszawskiego Zachodniego, o możliwości otrzymania dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w lasach spowodowane wystąpieniem huraganu, gradu lub deszczu nawalnego w sierpniu 2017 r.

Komunikat KRUS w sprawie terminu na opłacenie składek za III kwartał 2016 roku

Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych

W dniach 1 czerwca – 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR).

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.