Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dopłat dla rolników

Tylko do końca miesiąca można składać wnioski o dopłaty do nawozów. 30 i 31 maja biura powiatowe ARiMR czynne dłużej

W związku z kończącym się naborem wniosków o przyznanie dofinansowania do zakupu nawozów mineralnych biura powiatowe ARiMR będą czynne 30 i 31 maja 2022 r. do godz. 18. W szczególnych przypadkach czas pracy będzie można wydłużyć.

60 tys. zł na restrukturyzację małego gospodarstwa – ruszył nabór wniosków

Oddziały regionalne ARiMR rozpoczęły przyjmowanie wniosków o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw. O uzyskanie 60 tys. zł bezzwrotnej premii finansowanej z budżetu PROW 2014 - 2020 można starać się od 16 maja do 14 lipca 2022 r.

XXI edycja Programu Stypendia Pomostowe 2022/2023 Segment IA

„Stypendia pomostowe” to jeden z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Jego celem jest wsparcie zdolnej i ambitnej młodzieży, pochodzącej z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na dziennych studiach magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach akademickich.

Realizatorem Programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

NOWE PRZEPISY dotyczące uprawy i skupu maku oraz konopi włóknistych

Zmiany w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.)

Przedłużony termin naboru wniosków o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Do 31 maja 2022 r., czyli o ponad miesiąc dłużej, ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW: coraz mniej czasu na złożenie wniosku

Trwa przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok. Do 11 kwietnia przesłało je blisko 160 tys. rolników. Przypominamy, że dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Zachęcamy, by nie odkładać tego na później.

W maju kolejny nabór wniosków na tworzenie grup i organizacji producentów

Od 4 maja do 17 czerwca 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o dofinasowanie na „Tworzenia grup producentów i organizacji producentów”. Można otrzymać nawet 100 tys. euro rocznie przez kolejnych pięć lat. Wsparcie pochodzi z budżetu PROW na lata 2014-2020.

Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla spółek wodnych i ich związków - z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji związanych z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych

Wojewoda Mazowiecki informuje o możliwości ubiegania się przez spółki wodne i ich związki o dotację podmiotową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji związanych z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych z wyłączeniem zadań, na realizację których została udzielona inna dotacja. O dotację mogą ubiegać się spółki wodne, które posiadają wpis do systemu informacyjnego gospodarowania wodami. Przy współudziale środków z budżetu państwa można realizować prace związane z utrzymaniem rowów melioracyjnych i sieci drenarskiej. Minimalna kwota dotacji podmiotowej z budżetu Wojewody Mazowieckiego w 2022 r. będzie wynosiła 1500,00 zł. Wnioski należy składać do 29 kwietnia 2022 r.

Pszczelarze mogą już ubiegać się o wsparcie finansowe

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o dofinasowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. Potrwa on do 31 maja 2022 r. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Współpraca – wkrótce nabór wniosków

Od 30 kwietnia 2022 r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie się można ubiegać o wsparcie na operacje, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w ramach działania „Współpraca”. Pomoc pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, a maksymalne dofinansowania jakie można uzyskać to nawet 12 mln zł.

Przypominamy i zachęcamy – zgłoś uprawy do uzupełniającej płatności podstawowej

Przypominamy rolnikom, że w trwającej obecnie kampanii przyjmowania wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2022 r., można ubiegać się o uzupełniającą płatność podstawową. To dodatkowe pieniądze warto się o nie ubiegać.

Już można ubiegać się o wsparcie na inwestycje w produkcję prosiąt lub nawadnianie

29 marca 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie. Zainteresowani tą formą pomocy mają czas na złożenie dokumentów do 27 maja 2022 r.

Wypalanie traw i nieużytków rolnych niebezpieczne i karalne

Mimo corocznych napomnień Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy innych urzędów, każdej wiosny wybuchają pożary spowodowane wypalaniem traw i nieużytków rolnych. Są one szkodliwe dla środowiska i stanowią ogromne zagrożenie dla życia. Tegoroczna aura, niezwykle sucha, szczególnie sprzyja powstawaniu czy rozprzestrzenianiu się pożarów. W tym roku odnotowano już ponad 20 tys. tego typu zdarzeń, w wyniku których śmierć poniosło 8 osób, a 62 zostały ranne. Dlatego po raz kolejny przestrzegamy - wypalanie traw i nieużytków rolnych jest niebezpieczne i grożą za to surowe kary.

150 tys. zł premii dla młodych rolników: 31 marca rozpoczyna się kolejny nabór wniosków

O 150 tys. zł na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania będzie się można starać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 31 marca do 29 maja 2022 r. Pomoc finansowa pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok – już można składać wnioski

15 marca ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok. Od ubiegłego roku dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Główną zmianą w tegorocznym naborze jest wprowadzenie uzupełniającej płatności podstawowej (UPP).

Pomoc dla rolników utrzymujących lochy i prosięta – można składać wnioski o pomoc

Pomoc dla rolników utrzymujących lochy i prosięta – można składać wnioski o pomoc

Od 15 lutego do 29 kwietnia 2022 r. rolnicy utrzymujący w swoich gospodarstwach lochy i produkujący prosięta, którzy zagrożeni są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19, mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie.

Rusza pomoc na inwestycje w lasach prywatnych

W poniedziałek 22 listopada 2021 r. ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków od zainteresowanych inwestowaniem w lasy. Pomoc dostępna w ramach „Wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020 i można się o nią starać do końca roku.

Ogólnopolski konkurs "Sposób na Sukces" - XXI edycja

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XXI edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

UWAGA!
Karty zgłoszenia udziału w konkursie należy przesyłać w terminie do 30 kwietnia 2021 r. na adres jak w §6 ust. 7 Regulaminu.

Do konkursu „Sposób na Sukces” mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2019 do 28 lutego 2021 roku.

Szczegóły i pliki do pobrania:
https://cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces

Ostatni moment na złożenie wniosków w 2 naborach finansowanych z PROW 2014-2020

Agencja kończy przyjmowanie wniosków o pomoc w dwóch ważnych dla rolników naborach. Warto się pospieszyć, bo tylko do 26 marca można składać wnioski o wsparcie inwestycji chroniących wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, a do 29 marca – inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej.

31 marca ruszają dwa nabory wniosków z PROW 2014-2020

Już 31 marca 2021 r. o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł będą mogli ubiegać się młodzi rolnicy. Tego samego dnia rusza nabór wniosków o przyznanie 60 tys. zł bezzwrotnej pomocy na "Restrukturyzację małych gospodarstw".
Oba nabory potrwają do 29 maja 2021 r. i są finansowane z budżetu PROW 2014-2020.

KRUS zaprasza dzieci do udziału w 11. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który w 2021 roku przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy - od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” skierowany do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konkurs wiedzy o BHP podczas pracy rolniczej pod nazwą „Pracuj bezpiecznie!” dla rolników i ich domowników

W ramach Pracuj bezpiecznie przeprowadzonych zostanie kilka konkursów, dotyczących różnych obszarów z zakresu rolnictwa.

Zagrożenie wystąpienia HPAI w Polsce

Powiatowy Lekarz Weterynarii przesyła materiały Państwowego Instytutu Weterynaryjnego PIB w Puławach odnośnie aktualnego zagrożenia wystąpienia HPAI w Polsce, jednocześnie przypomina zasady jakimi powinni się kierować hodowcy drobiu, minimalizując ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

Przekaż gospodarstwo i weź premię z PROW – nabór wniosków trwa

Do 29 października biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski o premię za przekazanie gospodarstwa. Program skierowany jest do rolników, którzy zakończą działalność rolniczą i przekazać lub sprzedać swoją ziemię oraz inwentarz innemu rolnikowi.

Nabór wniosków dla rolników poszkodowanych przez COVID-19 na finiszu

Środa w przyszłym tygodniu będzie ostatnim dniem na złożenie w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o wsparcie gospodarstw szczególnie dotknięte kryzysem COVID-19.

Do ARiMR po rekompensatę za zakaz produkcji świń

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że producenci rolni, którzy w związku z wystąpieniem ASF otrzymali od Powiatowego Lekarza Weterynarii zakaz utrzymywania świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, mogą ubiegać się o pomoc finansową. Wsparcie udzielane jest z budżetu krajowego.

ARiMR: 300 tys. zł na odtworzenie potencjału gospodarstwa

Rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mają czas do 31 sierpnia 2020 r., by złożyć wnioski i skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach PROW na lata 2014-2020.

Geneza Wizji Zero – światowej koncepcji strategii prewencyjnej

Wizja Zero jest strategią prewencji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego – ISSA (ang. International Social Security Association), do którego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego należy od 1991 roku. 

10 lipca ostatnim dniem na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie

Dobiega końca tegoroczna kampania składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW. 10 lipca jest ostatnim możliwym dniem na ich złożenie. Tego dnia przyjmujące dokumenty biura powiatowe ARiMR będą otwarte do godz. 19:00.

Kurs e-learningowy dla dzieci

Pozyskaj dodatkową wiedzę, uzyskaj certyfikat  i wygraj hulajnogę!

PT KRUS w Błoniu  zachęca dzieci rolników w wieku 6 - 14 lat do udziału w kursie e-learningowym „Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy”. Kurs w nowoczesnej formie przedstawia zagrożenia wypadkowe w gospodarstwie i uczy poprawnych zachowań podczas przebywania na terenie gospodarstwa. 

Kurs dostępny jest pod adresem prewencja.krus.gov.pl ,Po zrealizowaniu należy rozwiązać test, pobrać certyfikat ukończenia oraz formularz zgłoszeniowy i do dnia 30 września 2020 r przesłać na adres; hulajnoga@krus.gov.pl
 

 • plakat

Pomoc suszowa dla utrzymujących stawy hodowlane – wnioski od środy

Rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem suszy lub powodzi w 2019 r. ponieśli straty w chowie lub hodowli ryb słodkowodnych, będą mogli ubiegać się w ARiMR o wsparcie. 1 lipca 2020 r. ruszy nabór wniosków. Można je będzie składać do 15 lipca 2020 r . w biurach powiatowych Agencji.

Materiał siewny 2020: finał naboru wniosków

W czwartek, 25 czerwca, upływa termin naboru wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2020 rok.

Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc

Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność. Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca 2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych Agencji.

Wspólne działanie warte jest nawet 100 tys. euro rocznie – wsparcie grup producentów rolnych i organizacji producentów

Nawet 100 tys. euro rocznie może otrzymać uznana przez ARiMR grupa producentów rolnych lub organizacja producentów. 19 czerwca rusza 7. nabór wniosków w ramach działania 9 – „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020. Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Ostatnim dniem na ich złożenie będzie 17 sierpnia 2020 r.

Młody rolnik 2020 – dla kogo 150 tys. zł wsparcia?

Już od najbliższej środy, 3 czerwca, rusza nabór wniosków o premie dla młodych rolników, którzy samodzielnie prowadzą gospodarstwo. Mogą oni otrzymać 150 tys. zł wsparcia. ARiMR będzie przyjmować wnioski do 1 sierpnia. W ubiegłym roku młodzi rolnicy złożyli ich ponad 7 tys.

Weź pieniądze na posadzenie lasu

Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca 2020 r.

W marcu 2020 r. ruszyła giełda obrotu towarami rolno-spożywczymi pod nazwą Platforma Żywnościowa

ARiMR: Materiał siewny 2020 – ruszył nabór wniosków

Od 25 maja do 25 czerwca rolnicy mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020.

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje, że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenie wypadku powoduje bowiem wszczęcie postępowania powypadkowego, na które składa się ustalenie rzeczywistych przyczyn, okoliczności zdarzenia, uznanie bądź nieuznanie go za wypadek i - przy spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków - wypłata świadczenia. 

Dłuższy termin składania wniosków o płatność dobrostanową

Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.

Komunikat KRUS

 • treść komunikatu w wersji graficznej

Bezpiecznie w gospodarstwie rolnym

Dbasz o bezpieczeństwo – dbasz o zdrowie i życie

ARiMR udziela wsparcia w obszarze nawodnienia w gospodarstwie

Rolnicy, którzy chcą otrzymać dotację z ARiMR na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa, mają na to czas do 20 lipca 2020r. Poniżej znajduje się szereg informacji, które przybliżą, na jakie inwestycje można uzyskać wsparcie w ramach „Modernizacji Gospodarstw Rolnych” obszar nawadnianie w gospodarstwie.

W maju kończą się dwa popularne nabory z PROW 2014-2020

Wnioski o pomoc na „Restrukturyzację małych gospodarstw” oraz „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D można składać do 29 maja w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Działania finansowana są z PROW na lata 2014-2020.

Zagrożenie koronawirusem, kwarantanna, higiena produkcji rolnej oraz targowisk i bazarów – zalecenia GIS

Zalecenia i informacje na temat podstawowych wymagań związanych z zagrożeniem koronawirusem, kwarantanną, higieną produkcji rolnej oraz targowisk i bazarów.

Zwalczanie zgnilca amerykańskiego pszczół

Na terenie Warszawy stwierdzono wystąpienie zgnilca amerykańskiego pszczół i w związku z tym został wyznaczony obszar zapowietrzony wokół ogniska choroby, który obejmuje następujące miejscowości na terenie gminy Izabelin: Mościska, Laski, Izabelin C, Izabelin B, Hornówek, Sieraków

Zgnilec amerykański to choroba bakteryjna atakującą pszczoły. Powoduje wymieranie larw w plastrach, które zamierają w zasklepionej komórce, a później gniją. Pszczoły usuwają martwe larwy z ula, ale przenoszą bakterie do pokarmu, którym karmią zdrowe larwy. Ule w szybkim tempie zostają zainfekowane przez ogniska bakterii, a następnie - w związku z przemieszczaniem się osobników - choroba atakuje całą populację pszczół na danym terenie.

Jest to choroba, która pojawia się w pasiekach na terenie całego kraju, podlegająca obowiązkowemu zwalczaniu. Badania w kierunku potwierdzenia bądź wykluczenia zgnilca amerykańskiego przeprowadzane jest przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. O jej występowaniu informują tabliczki z napisem „Zgnilec amerykański pszczół – Obszar zapowietrzony”.

Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się organizowania targów i wystaw z udziałem pszczół, a także przemieszczania rodzin pszczelich, pni pszczelich, a także produktów, sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pszczelarstwie bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Więcej informacji można uzyskać u Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim tel. 22 733 72 90, fax 22 733 72 91, e-mail: piwwazach@wp.pl

Rozporządzenie nr 3 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie miasta stołecznego Warszawy i powiatu warszawskiego zachodniego, Dz. Urz. poz. 3525

drukuj (Zwalczanie zgnilca amerykańskiego pszczół)

XVIII Ogólnopolski Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca

Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli złożyć zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.
W tym roku termin rozpocznie się 2 marca i potrwa do 15 kwietnia 2020 r. 

W znowelizowanej ustawie, którą w tym tygodniu podpisał prezydent, określono początek terminu przyjmowania oświadczeń na 1 marca. W związku z tym, że w tym dniu przypada niedziela, w praktyce rolnicy będą mogli dostarczać tego typu dokumenty do biur powiatowych ARiMR od poniedziałku 2 marca.

Oświadczenia mogą składać rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha, potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 r., chcą ubiegać się o te same płatności co w roku minionym, i w 2019 r. wnioskowali wyłącznie o:

 • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec i płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu; 
 • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020); 
 • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);
 • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).  

Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2020. Wzór oświadczenia będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR. 

Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus się nie zmienia. Tak jak dotychczas rozpocznie się 15 marca.
 

drukuj (Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca)

ARiMR: Ruszył nabór wniosków o dotację na nawadnianie gospodarstwa

Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. 21 lutego ruszył nabór wniosków, który potrwa do 20 kwietnia 2010 r.

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020,  może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć wykazany  przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy w tym obszarze wsparcia nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa i nie trzeba wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto (GVA).

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy: w przypadku ulepszenia istniejących instalacji – doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10 proc.; w przypadku powiększenia obszaru nawadniania – wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko; w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry – wykazać ponadto  faktyczną (efektywną) oszczędność wody. Stąd też każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Planowane operacje mogą być realizowane tylko jednoetapowo. Zakończenie realizacji operacji i  złożenie wniosku o płatność powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Realizację operacji oraz ponoszenie kosztów kwalifikowalnych można rozpocząć „na własne ryzyko" od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych.

 

https://www.arimr.gov.pl

drukuj (ARiMR: Ruszył nabór wniosków o dotację na nawadnianie gospodarstwa)

 • autor: Wydział Ochrony Środowiska

Grypa ptaków (HPAI) – APEL wojewody mazowieckiego o podjęcie działań ograniczających rozprzestrzenianie się choroby

drukuj (Grypa ptaków (HPAI) – APEL wojewody mazowieckiego o podjęcie działań ograniczających rozprzestrzenianie się choroby)

Zasady jakimi powinni się kierować hodowcy drobiu, minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

drukuj (Zasady jakimi powinni się kierować hodowcy drobiu, minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.)

APEL do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego apeluje o przestrzeganie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych podczas żniw. 

drukuj (APEL do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw)

 • data: 2019-07-12

SZKOLENIE dotyczące dobrostanu, zasad, sposobu uboju zwierząt na użytek własny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim zaprasza na szkolenie dotyczące dobrostanu, zasad, sposobu uboju zwierząt na użytek własny.

Termin:      18 lipca 2019 roku
Godzina:    10:00
Miejsce:      Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie odbycia szkolenia z zakresu ochrony zwierząt podczas uboju.

drukuj (SZKOLENIE dotyczące dobrostanu, zasad, sposobu uboju zwierząt na użytek własny)

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Oddział w Grodzisku Mazowieckim
ul. Okulickiego 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel., fax. 22 755-60-07, 22 792-14-86
e-mail: o-grodzisk-mazowiecki@piorin.gov.pl

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Data publikacji komunikatu: 02.07.2019 r.


Województwo: mazowieckie
Powiat: grodziski, pruszkowski, warszawski zachodni


Agrofag: Czerń krzyżowych
Roślina: Kapusta głowiasta biała

drukuj (KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA)

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - KUKURYDZA ZWYCZAJNA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Oddział w Grodzisku Mazowieckim
ul. Okulickiego 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel., fax. 22 755-60-07, 22 792-14-86
e-mail: o-grodzisk-mazowiecki@piorin.gov.pl

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Data publikacji komunikatu: 03.07.2019 r.


Województwo: mazowieckie
Powiat: grodziski, pruszkowski, warszawski zachodni


Agrofag: Omacnica prosowianka
Roślina: Kukurydza zwyczajna

drukuj (KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - KUKURYDZA ZWYCZAJNA)

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - MARCHEW JADALNA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Oddział w Grodzisku Mazowieckim
ul. Okulickiego 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel., fax. 22 755-60-07, 22 792-14-86
e-mail: o-grodzisk-mazowiecki@piorin.gov.pl

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Data publikacji komunikatu: 01.07.2019 r.


Województwo: mazowieckie
Powiat: grodziski, pruszkowski, warszawski zachodni


Agrofag: Połyśnica  marchwianka
Roślina: Marchew jadalna 

drukuj (KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - MARCHEW JADALNA)

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - Ogórek

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Oddział w Grodzisku Mazowieckim
ul. Okulickiego 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel., fax. 22 755-60-07, 22 792-14-86
e-mail: o-grodzisk-mazowiecki@piorin.gov.pl

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Data publikacji komunikatu: 19.06.2019 r.


Województwo: mazowieckie
Powiat: grodziski, pruszkowski, warszawski zachodni


Agrofag: Bakteryjna kanciasta plamistość ogórka
Roślina: Ogórek (gruntowy)

Agrofag: Mączniak rzekomy dyniowatych
Roślina: Ogórek

drukuj (KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - Ogórek)

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - Fuzarioza kolb kukurydzy

 • Województwo: mazowieckie 
 • Powiat:  grodziski, pruszkowski, warszawski zachodni
 • Agrofag: Fuzarioza  kolb  kukurydzy
 • Roślina: Kukurydza
 • Data publikacji komunikatu: 26.04.2019 

Szczegóły:

Plantacjom kukurydzy zagraża  fuzarioza kolb kukurydzy.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania  fuzariozy kolb kukurydzy na plantacjach kukurydzy należy  podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.
Rozwojowi fuzariozy kolb kukurydzy sprzyja stosunkowo wysoka temperatura i wysoka wilgotność powietrza, gęsty siew i jednostronne nawożenie azotem.
Zakażenie starszych roślin kukurydzy grzybami z rodzaju Fusarium spp. może nastąpić poprzez grzybnię znajdującą się w glebie lub przez zarodniki konidialne rozprzestrzeniające się drogą powietrzną.
Objawy chorobowe na kolbach  widoczne są na liściach okrywowych kolb w okresie dojrzałości mlecznej i woskowej, w postaci grzybni patogena, która może mieć kolor biały, różowy lub czerwonawy.
Ziarniaki porażone we wczesnym stadium rozwojowym zazwyczaj zamierają, zainfekowane później są słabiej wykształcone, zdrobniałe, często pękają, są podatne na różnego rodzaju zgnilizny. W celu zwalczenia choroby zaprawia się przedsiewnie ziarno kukurydzy.
(BRAK ZAREJESTROWANYCH ŚRODKÓW!!! A do zaprawiania – tylko ogólnie – na zgorzel siewek)
Chorobę zwalcza się także pośrednio poprzez:
•    stosowanie zdrowego materiału siewnego
•    staranne przyorywanie i niszczenie resztek pożniwnych
•    właściwy płodozmian
•    wczesny zbór
•    uprawę odmian odpornych na chorobę

Zalecenia:

Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej
kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych.
Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:

 1. Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
 2. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
 3. Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
 4. Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.
 5. Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

drukuj (KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - Fuzarioza kolb kukurydzy)

„STOP POŻAROM TRAW !!!”

Kampania informacyjna Państwowej Straży pożarnej Stop Pożarom Traw!!!

drukuj („STOP POŻAROM TRAW !!!”)

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.

drukuj (Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.)

Spotkanie dla rolników 15 października 2018 r. w Ożarowie Mazowieckim

W związku z pismem z dnia 1 października 2018 r. (data wpływu do Urzędu 02.10.2018 r.) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim skierowanym do wójtów i burmistrzów gmin z prośbą o zawiadomienie o spotkaniu organizowanym dla rolników.

Apel do hodowców trzody chlewnej

Apel do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - kukurydza zwyczajna

Plantacjom kukurydzy zagraża omacnica prosowianka.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - kapusta głowiasta biała

Plantacjom kapusty zagraża czerń krzyżowych.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - marchew jadalna

Plantacjom marchwi jadalnej zagraża połyśnica marchwianka.

KOMUNIKATY O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - ogórek

Na plantacjach ogórka stwierdzono pierwsze objawy występowania bakteryjnej kanciastej plamistości ogórka oraz mączniaka rzekomego dyniowatych.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - Cebula

Na plantacjach cebuli  zaobserwowano występowanie  wciornastków.

KOMUNIKATY O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - Kapusta

Na plantacjach kapusty stwierdzono występowanie mszycy kapuścianej oraz gąsienic bielinka kapustnika.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - kapusta głowiasta biała

Na plantacjach kapusty głowiastej pojawiły się gąsienice piętnówki kapustnicy. 

Pomocnik rolnika - informacje Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

W związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - marchew jadalna

Plantacjom marchwi jadalnej zagraża połyśnica marchwianka.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - kukurydza

Plantacjom kukurydzy zagraża ploniarka zbożówka.

Komunikat sygnalizacyjny - Fuzarioza kolb kukurydzy

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - Plantacjom kukurydzy zagraża fuzarioza kolb kukurydzy.

eWniosekPlus - o przyznanie płatności na 2018 rok za pośrednictwem nowej aplikacji

Narysuj uprawy, a aplikacja uzupełni Twój wniosek o powierzchnie deklarowane do płatności.

Dotacje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w lasach spowodowane wystąpieniem huraganu, gradu lub deszczu nawalnego w sierpniu 2017 r.

Informacja w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 września 2017 r. informacji przekazanej od Starosty Warszawskiego Zachodniego, o możliwości otrzymania dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w lasach spowodowane wystąpieniem huraganu, gradu lub deszczu nawalnego w sierpniu 2017 r.

Komunikat KRUS w sprawie terminu na opłacenie składek za III kwartał 2016 roku

Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych

W dniach 1 czerwca – 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR).

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.
baner toplayer