Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

APEL do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego apeluje o przestrzeganie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych podczas żniw. 

drukuj (APEL do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw)

 • data: 2019-07-12

SZKOLENIE dotyczące dobrostanu, zasad, sposobu uboju zwierząt na użytek własny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim zaprasza na szkolenie dotyczące dobrostanu, zasad, sposobu uboju zwierząt na użytek własny.

Termin:      18 lipca 2019 roku
Godzina:    10:00
Miejsce:      Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie odbycia szkolenia z zakresu ochrony zwierząt podczas uboju.

drukuj (SZKOLENIE dotyczące dobrostanu, zasad, sposobu uboju zwierząt na użytek własny)

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Oddział w Grodzisku Mazowieckim
ul. Okulickiego 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel., fax. 22 755-60-07, 22 792-14-86
e-mail: o-grodzisk-mazowiecki@piorin.gov.pl

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Data publikacji komunikatu: 02.07.2019 r.


Województwo: mazowieckie
Powiat: grodziski, pruszkowski, warszawski zachodni


Agrofag: Czerń krzyżowych
Roślina: Kapusta głowiasta biała

drukuj (KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - KAPUSTA GŁOWIASTA BIAŁA)

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - KUKURYDZA ZWYCZAJNA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Oddział w Grodzisku Mazowieckim
ul. Okulickiego 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel., fax. 22 755-60-07, 22 792-14-86
e-mail: o-grodzisk-mazowiecki@piorin.gov.pl

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Data publikacji komunikatu: 03.07.2019 r.


Województwo: mazowieckie
Powiat: grodziski, pruszkowski, warszawski zachodni


Agrofag: Omacnica prosowianka
Roślina: Kukurydza zwyczajna

drukuj (KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - KUKURYDZA ZWYCZAJNA)

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - MARCHEW JADALNA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Oddział w Grodzisku Mazowieckim
ul. Okulickiego 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel., fax. 22 755-60-07, 22 792-14-86
e-mail: o-grodzisk-mazowiecki@piorin.gov.pl

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Data publikacji komunikatu: 01.07.2019 r.


Województwo: mazowieckie
Powiat: grodziski, pruszkowski, warszawski zachodni


Agrofag: Połyśnica  marchwianka
Roślina: Marchew jadalna 

drukuj (KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - MARCHEW JADALNA)

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - Ogórek

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Oddział w Grodzisku Mazowieckim
ul. Okulickiego 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel., fax. 22 755-60-07, 22 792-14-86
e-mail: o-grodzisk-mazowiecki@piorin.gov.pl

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Data publikacji komunikatu: 19.06.2019 r.


Województwo: mazowieckie
Powiat: grodziski, pruszkowski, warszawski zachodni


Agrofag: Bakteryjna kanciasta plamistość ogórka
Roślina: Ogórek (gruntowy)

Agrofag: Mączniak rzekomy dyniowatych
Roślina: Ogórek

drukuj (KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - Ogórek)

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - Fuzarioza kolb kukurydzy

 • Województwo: mazowieckie 
 • Powiat:  grodziski, pruszkowski, warszawski zachodni
 • Agrofag: Fuzarioza  kolb  kukurydzy
 • Roślina: Kukurydza
 • Data publikacji komunikatu: 26.04.2019 

Szczegóły:

Plantacjom kukurydzy zagraża  fuzarioza kolb kukurydzy.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania  fuzariozy kolb kukurydzy na plantacjach kukurydzy należy  podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.
Rozwojowi fuzariozy kolb kukurydzy sprzyja stosunkowo wysoka temperatura i wysoka wilgotność powietrza, gęsty siew i jednostronne nawożenie azotem.
Zakażenie starszych roślin kukurydzy grzybami z rodzaju Fusarium spp. może nastąpić poprzez grzybnię znajdującą się w glebie lub przez zarodniki konidialne rozprzestrzeniające się drogą powietrzną.
Objawy chorobowe na kolbach  widoczne są na liściach okrywowych kolb w okresie dojrzałości mlecznej i woskowej, w postaci grzybni patogena, która może mieć kolor biały, różowy lub czerwonawy.
Ziarniaki porażone we wczesnym stadium rozwojowym zazwyczaj zamierają, zainfekowane później są słabiej wykształcone, zdrobniałe, często pękają, są podatne na różnego rodzaju zgnilizny. W celu zwalczenia choroby zaprawia się przedsiewnie ziarno kukurydzy.
(BRAK ZAREJESTROWANYCH ŚRODKÓW!!! A do zaprawiania – tylko ogólnie – na zgorzel siewek)
Chorobę zwalcza się także pośrednio poprzez:
•    stosowanie zdrowego materiału siewnego
•    staranne przyorywanie i niszczenie resztek pożniwnych
•    właściwy płodozmian
•    wczesny zbór
•    uprawę odmian odpornych na chorobę

Zalecenia:

Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej
kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych.
Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:

 1. Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania.
 2. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
 3. Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
 4. Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.
 5. Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

drukuj (KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - Fuzarioza kolb kukurydzy)

„STOP POŻAROM TRAW !!!”

Kampania informacyjna Państwowej Straży pożarnej Stop Pożarom Traw!!!

drukuj („STOP POŻAROM TRAW !!!”)

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.

drukuj (Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.)

Spotkanie dla rolników 15 października 2018 r. w Ożarowie Mazowieckim

W związku z pismem z dnia 1 października 2018 r. (data wpływu do Urzędu 02.10.2018 r.) Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim skierowanym do wójtów i burmistrzów gmin z prośbą o zawiadomienie o spotkaniu organizowanym dla rolników.

Apel do hodowców trzody chlewnej

Apel do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - kukurydza zwyczajna

Plantacjom kukurydzy zagraża omacnica prosowianka.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - kapusta głowiasta biała

Plantacjom kapusty zagraża czerń krzyżowych.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - marchew jadalna

Plantacjom marchwi jadalnej zagraża połyśnica marchwianka.

KOMUNIKATY O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - ogórek

Na plantacjach ogórka stwierdzono pierwsze objawy występowania bakteryjnej kanciastej plamistości ogórka oraz mączniaka rzekomego dyniowatych.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - Cebula

Na plantacjach cebuli  zaobserwowano występowanie  wciornastków.

KOMUNIKATY O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - Kapusta

Na plantacjach kapusty stwierdzono występowanie mszycy kapuścianej oraz gąsienic bielinka kapustnika.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - kapusta głowiasta biała

Na plantacjach kapusty głowiastej pojawiły się gąsienice piętnówki kapustnicy. 

Pomocnik rolnika - informacje Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

W związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - marchew jadalna

Plantacjom marchwi jadalnej zagraża połyśnica marchwianka.

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - kukurydza

Plantacjom kukurydzy zagraża ploniarka zbożówka.

Komunikat sygnalizacyjny - Fuzarioza kolb kukurydzy

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - Plantacjom kukurydzy zagraża fuzarioza kolb kukurydzy.

eWniosekPlus - o przyznanie płatności na 2018 rok za pośrednictwem nowej aplikacji

Narysuj uprawy, a aplikacja uzupełni Twój wniosek o powierzchnie deklarowane do płatności.

Dotacje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w lasach spowodowane wystąpieniem huraganu, gradu lub deszczu nawalnego w sierpniu 2017 r.

Informacja w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 września 2017 r. informacji przekazanej od Starosty Warszawskiego Zachodniego, o możliwości otrzymania dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przez rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w lasach spowodowane wystąpieniem huraganu, gradu lub deszczu nawalnego w sierpniu 2017 r.

Komunikat KRUS w sprawie terminu na opłacenie składek za III kwartał 2016 roku

Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych

W dniach 1 czerwca – 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR).

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.