Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

APEL do Mieszkańców Gminy Izabelin o wykaszanie chwastów i traw na gruntach własnych

Przypominamy o dobrej praktyce (obowiązku) wykaszania chwastów i traw na gruntach własnych oraz utrzymania w prawidłowym stanie drzew i krzewów, szczególnie tych przerastających przez ogrodzenia na drogi i chodniki. Zaniedbane działki są siedliskiem patogenów, szkodników glebowych, gryzoni i ślimaków stanowiąc zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodowych i dla nas samych. Z racji specyficznego położenia gminy Izabelin w granicach i otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego wysokie trawy i chwasty umożliwiają bliskie podchodzenie do zabudowań dzikiej zwierzyny (łosie, dziki itp.) co jest niebezpieczne dla mieszkańców. Dodatkowo - w okresach suszy - zarośnięte działki zwiększają zagrożenie pożarami.

Wysiew chwastów z zaniedbanych działek stanowi znaczną uciążliwość dla użytkowników sąsiednich terenów, których naraża się na większe koszty związane z dodatkową pielęgnacją swoich upraw lub ogrodów. Likwidację chwastów należy prowadzić systematycznie. Konieczność podejmowania takich działań wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2013 poz. 1205 ze zm.).

Obowiązek usuwania chwastów i wykaszania traw obowiązuje bezwzględnie rolników korzystających z płatności obszarowych. Rolnicy zgłaszający użytki zielone lub tzw. „ugory zielone” do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mają obowiązek spełniania minimalnych wymogów odnośnie przestrzegania zasad dobrej kultury rolnej na działkach rolnych objętych treścią zgłoszenia. Niezastosowanie się do powyższych zasad może skutkować odebraniem beneficjantom płatności obszarowej.

Przypominamy o bezwzględnym zakazie wypalania traw, gdyż działania takie powodują niszczenie środowiska naturalnego i życia biologicznego oraz zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia.

 

 

Dbajmy wszyscy o bezpieczeństwo i estetyczny wygląd naszej Gminy!

 

Wójt Gminy Izabelin

Witold Malarowski

drukuj (APEL do Mieszkańców Gminy Izabelin o wykaszanie chwastów i traw na gruntach własnych)

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.