Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

KOMUNIKATY O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - Kapusta

 • Województwo :mazowieckie 
 • Powiat:  grodziski, pruszkowski, warszawski zachodni
 • Agrofag: Mszyca  kapuściana
 • Roślina: Kapusta
 • Data publikacji komunikatu: 24.05.2018 r.

Na plantacjach kapusty stwierdzono występowanie mszycy kapuścianej.

W wyniku żerowania mszycy najmłodsze liście ulegają deformacji. Na starszych powstają jasne przebarwienia lub wybrzuszenia. Po przeciwnej stronie liścia w miejscu zmiany widoczna jest kolonia mszyc. Największe szkody w uprawie kapusty głowiastej powstają w okresie krótko po posadzeniu rozsady na miejsce stałe, zanim zostanie uformowana główka, gdyż poza deformacją liści może dojść do zniszczenia stożka wzrostu, w wyniku czego roślina nie tworzy główki handlowej.  
Na plantacjach kapusty głowiastej pojawiły się pierwsze kolonie mszycy kapuścianej. 
Po przeprowadzeniu obserwacji należy podjąć decyzję o sposobie i terminie zwalczania szkodnika.

Zaleca się przeprowadzenie zabiegów zwalczających mszyce po 10 dniach od zauważenia pierwszych kolonii, gdy liczebność szkodnika przekroczy liczbę 6 mszyc na 1 roślinie. Ograniczyć występowanie mszyc można także poprzez ochronę organizmów pożytecznych takich jak: biedronki, złotooki, bzygowate.


 • Województwo :mazowieckie 
 • Powiat:  grodziski, pruszkowski, warszawski zachodni
 • Agrofag: Bielinek kapustnik
 • Roślina: Kapusta
 • Data publikacji komunikatu: 24.05.2018 r.

Na plantacjach kapusty stwierdzono występowanie gąsienic bielinka kapustnika.

Występują 2 pokolenia szkodnika. Larwy pierwszego pokolenia rozwijają się na chwastach, drugie pokolenie żeruje na warzywach kapustnych, w tym również na kapuście głowiastej. W końcu lipca i na początku sierpnia młode gąsienice żerują gromadnie zeskrobując miękisz liści. Starsze rozchodzą się po całej roślinie szkieletując liście lub powodując gołożery.
Na plantacjach kapusty głowiastej pojawiły się gąsienice bielinka kapustnika. Po przeprowadzeniu obserwacji należy podjąć decyzję o sposobie i terminie zwalczania szkodnika.
Zaleca się przeprowadzenie zabiegów zwalczających gąsienice bielinka po stwierdzeniu przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości, który wynosi 3-4 złoża jaj lub 10 gąsienic na 10 roślinach. 
Ograniczyć występowanie bielinka kapustnika można także poprzez regularne usuwanie chwastów 
z rodziny kapustowatych.

drukuj (KOMUNIKATY O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN - Kapusta)

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.