Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Zagrożenie wystąpienia HPAI w Polsce

W związku z opublikowaniem przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności alertu dotyczącego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), po stwierdzeniu nowych ognisk choroby na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu, w załączeniu przesyłam materiały Państwowego Instytutu Weterynaryjnego PIB w Puławach odnośnie aktualnego zagrożenia wystąpienia HPAI w Polsce z prośbą o przekazanie hodowcom drobiu do wiadomości.

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ożarowie Mazowieckim przypomina zasady jakimi powinni się kierować hodowcy drobiu, minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, a w szczególności:

  1. Zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich zwierząt
  2. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których utrzymywany jest drób
  3. Stosować w gospodarstwie odzież ochronną oraz po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umyć ręce wodą z mydłem
  4. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób
  5. Zgłaszać niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarze weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu mając na uwadze niepokojące objawy jak nagły spadek nieśności, nagłe zwiększone padnięcia drobiu, wycieki z oczu i nosa połączone ze zwiększonymi upadkami.

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.