Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla spółek wodnych i ich związków - z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji związanych z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych

O dotację mogą ubiegać się spółki wodne, które posiadają wpis do systemu informacyjnego gospodarowania wodami. Przy współudziale środków z budżetu państwa można realizować prace związane z utrzymaniem rowów melioracyjnych i sieci drenarskiej. 
O wysokości przyznanej dotacji decydować będą kryteria dotyczące przychodów ze składek członkowskich osiągniętych w roku ubiegłym i zaplanowanych oraz wysokość zrealizowanego i zaplanowanego budżetu.
Jednocześnie informuję, że w br. dodatkowo zostanie przyznana dotacja będąca w dyspozycji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 50) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych dla spółek wodnych z województwa mazowieckiego, której wysokość zostanie podana po dokonaniu podziału ww. rezerwy. 
Minimalna kwota dotacji podmiotowej z budżetu Wojewody Mazowieckiego w 2022 r. będzie wynosiła 1500,00 zł. W przypadku ubiegania się o dotację z budżetu wojewody, jak i rezerwy celowej proszę o złożenie jednego wniosku.
Mając powyższe na uwadze proszę o pilne przekazanie informacji spółkom wodnym i ich związkom działającym na Państwa terenie o możliwości skorzystania z dotacji podmiotowej w 2022 r.
Obowiązujące dokumenty oraz inne informacje dot. pozyskania dotacji zostały zamieszczone na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki w zakładce Co robimy → Rolnictwo i Środowisko → Gospodarka Wodna → Dotacja dla spółek wodnych i związków spółek wodnych. Wypełnione wnioski należy składać do dnia 29 kwietnia 2022 r. 
Termin złożenia wniosku o przyznanie dotacji uważa się za zachowany, jeżeli dokumenty zostaną dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /t6j4ljd68r/skrytka lub złożone osobiście do MUW w Punkcie Obsługi Klienta, wejście „F” od al. Solidarności 81, do dnia 29 kwietnia 2022 r. do godziny 16:00. Wnioski złożone 
po terminie nie będą rozpatrywane. 

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.