Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Budowa prakingu przy ul. Wojska Polskiego we wsi Hornówek

W przetargu na budowę parkingu przy ul. Wojska Polskiego w Hornówku wybrano firmę SZUGER-BUD z Zielonki. W ramach inwestycji przewiduje się budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych i jezdni manewrowych o nawierzchni z płyt ażurowych oraz chodnika z kostki betonowej, łączącego parking z chodnikiem w ul. Wojska Polskiego. Koszt inwestycji wynosi 149 727,90 zł brutto. Termin wykonania inwestycji to 15 września 2014 roku.

źródł: "Listy do sąsiada" sierpnień 2014 nr 8 (206)

 • Parking przy ul. Wojska Polskiego

Przebudowa ul. K.Tetmajera w Izabelinie C

W dniu 25 lipca 2014 roku Gmina Izabelin podpisała umowę z firmą STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa na wykonanie przebudowy ulicy Tetmajera w Izabelinie. Termin wykonania inwestycji to 30 września 2014 roku. Koszt zadania wynosi 954 332,67 zł brutto. Ponad 800-metrowa droga otrzyma nową nawierzchnię asfaltową o szerokości 5,5 m oraz jednostronny chodnik o szerokości 1,25–2,5m z kostki betonowej. Do wszystkich posesji zostaną wykonane zjazdy, a przy budynku poczty oraz w pobliżu skrzyżowania z ul. Krasińskiego zaprojektowano zatoki postojowe. Modernizacja ulicy Tetmajera poprawi dojazd do Dyrekcji i Centrum Edukacyjnego Kampinoskiego Parku Narodowego, poczty, ośrodka zdrowia oraz licznych punktów usługowych. Wybudowanie chodnika zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo pieszych.

źródł: "Listy do sąsiada" sierpnień 2014 nr 8 (206)

drukuj (Przebudowa ul. K.Tetmajera w Izabelinie C)

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja w Izabelinie C

Trwają prace przy budowie sieci kanalizacji deszczowej w ulicy 3 Maja na odcinku od ul. Langiewicza do ul. Tetmajera w Izabelinie, prowadzone przez firmę DKM Laskowscy z Kobyłki, powinny zakończyć się do 31 sierpnia 2014 r..

źródł: "Listy do sąsiada" sierpnień 2014 nr 8 (206)

drukuj (Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 3 Maja w Izabelinie C)

Modernizacja oświetlenia ulicznego i budowa kabla linii niskiego napięcia w Izabelinie C

Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy 3 Maja w Izabelinie na odcinku od ul. Tetmajera do ul. Sierakowskiej, prowadzona przez firmę AL-TECH z Leszczydołu Starego, przewidziana jest na koniec sierpnia 2014 r..

Równocześnie z przebudową oświetlenia przez Gminę Izabelin, PGE Dystrybucja Warszawa-Teren prowadzi budowę kablowej linii niskiego napięcia wraz z budową stacji transformatorowych i złącza kablowego zasilającego szkołę podstawową przy ul. Wojska Polskiego. Oznacza to, że przebudowany odcinek ul. 3 Maja zyska na estetyce, dzięki schowaniu linii elektroenergetycznej pod ziemię.

źródł: "Listy do sąsiada" sierpnień 2014 nr 8 (206)

drukuj (Modernizacja oświetlenia ulicznego i budowa kabla linii niskiego napięcia w Izabelinie C)

Przebudowa ul. 3 Maja w Izabelinie C

Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim podpisał umowę na wykonanie przebudowy ul. 3 Maja na odcinku od ul. Tetmajera do ul. Langiewicza w Izabelinie z firmą Efekt Sp. z o.o. z Warszawy. Koszt realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych inwestycji wyniesie 2.435.400zł, z czego, zgodnie z zawartym porozumieniem, 600 tys.zł pokryje Gmina Izabelin. Termin realizacji inwestycji przewidziany jest na koniec października 2014 r..

źródł: "Listy do sąsiada" sierpnień 2014 nr 8 (206)

drukuj (Przebudowa ul. 3 Maja w Izabelinie C)

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.