Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Podsumowanie spotkania Wójta Gminy Izabelin z Organizacjami Pozarządowymi

Chcesz zmieniać swoją okolicę? Chcesz działać? Dołącz do akcji Masz Głos i weź udział w bezpłatnych szkoleniach!

Do udziału w akcji Masz Głos zaproszeni są wszyscy mieszkańcy i mieszkanki – grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, uniwersytety trzeciego wieku, rady młodzieżowe, biblioteki, szkoły, lokalne gazety i portale informacyjne, we współpracy z władzami samorządowymi. Udział w akcji jest bezpłatny.

Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej

Roczny program współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

drukujdrukuj

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej

Sprawozdanie z realizacji w 2016 r. Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 r.

drukujdrukuj

Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej

drukujdrukuj

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej

drukujdrukuj

Oferta małego grantu - Porozumienie bez przemocy w przedszkolu i w rodzinie

Otwarty konkurs ofert - letni wypoczynek dzieci i młodzieży w 2017 roku oraz nabór reprezentantów do komisji konkursowej

drukujdrukuj

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy Gminy Izabelin z gminami partnerskimi w 2017 r.

drukujdrukuj

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 r.

drukujdrukuj

Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant pt. Porozumienie bez przemocy w szkole i w rodzinie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy Gminy Izabelin z gminami partnerskimi w roku 2017 oraz nabór reprezentantów do komisji konkursowej.

drukujdrukuj

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 r. i nabór reprezentantów do komisji konkursowej.

drukujdrukuj

Konkurs artystyczny "Moje miejsce na Ziemi"

drukujdrukuj

Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant: Moje miejsce na Ziemi

drukujdrukuj

Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant: porozumienie bez przemocy

drukujdrukuj

Zaproszenie do współtworzenia Programu współpracy samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

drukujdrukuj

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie 25.06.2016r. – 31.08.2016r.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2015

drukujdrukuj

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 r. oraz nabór reprezentantów do komisji konkursowej

Mały grant – oferta realizacji zadania publicznego

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy Gminy Izabelin z gminami partnerskimi w 2016 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w 2016 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy Gminy Izabelin z gminami partnerskimi w roku 2016 oraz nabór reprezentantów do komisji konkursowej.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2016 r. i nabór reprezentatów do komisji konkursowej

Spotkanie Wójta Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi

Piąty konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”


drukujdrukuj

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie ogniska wychowawczego


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej IX.-XII.2015 i nabór reprezentatów do komisji konkursowej

drukujdrukuj

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2015

drukujdrukuj

Warsztaty dla NGO

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY - LATO 2015

drukujdrukuj

Ogłoszenie o naborze reprezentantów organizacji pozarządowych do komisji konkursowej - lato 2015

drukujdrukuj

Zapraszenie do współtworzenia Programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego na 2016 rok!

drukujdrukuj

Festiwal Organizacji Pozarządowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Izabelin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014

BEZPŁATNE SZKOLENIA I KONSULTACJE DLA NGO

drukujdrukuj

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.