Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Spotkanie wójt Doroty Zmarzlak z przedstawicielami organizacji pozarządowymi - startujemy od nowa!

W środę 20 marca 2019 r., w Centrum Kultury Izabelin, odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych z wójt Dorotą Zmarzlak. Uczestniczyło w nim około 50 osób – mieszkańcy, radni, księża, przedstawiciele organizacji działających w naszej gminie - ludzie z pasją, pomysłami i energią do działania.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele:

 • Fundacji Instytut Redukcji Stresu
 • Ludowego Klubu Sportowego Ryś Laski
 • Mazowieckiej Szkoły Walk Karate-Do Kuma De
 • Izabelińskiego Alarmu Smogowego
 • Izabelińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast i Gmin
 • Fundacji im. Ks. Aleksandra Fedorowicza „Przyjaciele Alego”
 • Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Skauci Europy
 • 424 Szczepu Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych "Kampinos"
 • Parafii Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach
 • Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży „Związek Dobra”
 • Parafii św. Franciszka z Asyżu w Izabelinie
 • Gminnego Koła Miłośników Wędkarstwa w Izabelinie
 • Stowarzyszenia DziałajMY!
 • Stowarzyszenia Mieszkańcy Razem
 • Fundacji Ruszyć z Kopyta
 • Fundacji Zmysłosfera 
 • MK HDK PCK FLORIAN 
 • Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie
 • Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
 • Rady Rodziców Gminnego Przedszkola w Izabelinie
 • Rady Rodziców Gminnego Przedszkola w Laskach
 • Rady Rodziców w Szkole Podstawowej w Izabelinie
 • Fundacji Szkoła pod Słońcem
 • Fundacji Czy to Konieczne
 • Fundacji A.R.T. Aktywni Razem Twórczo
 • Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Izabelin

Podczas spotkania zaplanowano działania na najbliższe miesiące:

 • uruchomienie inicjatywy lokalnej,
 • udostępnienie organizacjom gminnych kanałów komunikacji – strona www, kalendarz, newsletter, fanpage, promocja w „Listach do Sąsiada”, stoiska na imprezach gminnych,
 • przygotowanie terminarza planowanych konkursów i konsultacji społecznych, 
 • zbudowanie bazy organizacji pozarządowych na stronie internetowej gminy,
 • przebudowanie zakładki poświęconej sprawom organizacji pozarządowych,
 • pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,
 • udostępnienie, użyczenie lub wynajem pomieszczeń na preferencyjnych warunkach,
 • przeprowadzenie szkolenia dla organizacji pozarządowych z zakresu nowych wzorów ofert i sprawozdań oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • otwarte konkursy ofert:
  1. wypoczynek letni dzieci i młodzieży,
  2. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Podczas dyskusji zgłoszono następujące propozycje:

 • stworzenie MAL (Miejsce Aktywności Lokalnej) w Izabelinie,
 • responsywność ze strony Urzędu Gminy,
 • szkolenia i warsztaty,
 • komunikacja (m.in. kalendarz na stronie UGI)
 • platforma internetowa,
 • wzajemne poznanie się „Targi Organizacji Pozarządowych”,
 • wspólny projekt prospołeczny – integracja z mieszkańcami,
 • spotkania tematyczne,
 • linki do stron internetowych organizacji pozarządowych na stronie www. gminy i odwrotnie,
 • promocja NGOsów wśród mieszkańców.

Zgodnie z ustaleniami drugie spotkanie odbędzie się 6 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 18.30, w Szkole Podstawowej, ul. 3 Maja 49 w Izabelinie (sala konferencyjna).

Dziękujemy za udział w spotkaniu i zapraszamy do współpracy.
 

drukuj (Spotkanie wójt Doroty Zmarzlak z przedstawicielami organizacji pozarządowymi - startujemy od nowa!)

 • autor: Barbara Bacewicz-Borys, data: 2019-03-22

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]

Newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail (podanego w powyższym formularzu) oraz adresu IP przez Urząd Gminy Izabelin w celu realizacji subskrypcji „Newsletter”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.