Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Panie Wójcie 3 pytania do Pana odnośnie ulicy Północnej w Truskawiu:

 

 1. Kiedy będzie wodociąg i kanalizacja?
 2. Kiedy zostanie położona jakaś nawierzchnia na ulicy?, bo kurz unoszący się po przejeździe samochodów jest bardzo uciążliwy (jeździ ich bardzo dużo), nie wspomnę o ludziach spacerujących zwłaszcza z dziećmi. Zapraszam Pana na spacer po Północnej zwłaszcza w porze suchej, bo w porze mokrej w ogóle nie da się spacerować.
 3. Kiedy wylot ulicy Północnej będzie w końcu przy starej pętli? Łącznik to porażka - bardzo niebezpieczny jest wyjazd z niego, zła widoczność, zamieszanie jak dwa samochody jadące w przeciwnym kierunku spotkają się na tej ,,ulicy”, nie widać czy ktoś idzie lub jedzie na rowerze po chodniku. Trzeba z tym coś zrobić bo dojdzie w końcu do jakieś tragedii!!!

 

W odpowiedzi na pytania z dn. 16.01.2016 r., w sprawie budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej, stanu nawierzchni ul. Północnej oraz budowy łącznika drogowego przy starej pętli w  Truskawiu, informujemy:

1.     Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki” czeka w chwili obecnej na decyzję NFOŚiGW w sprawie złożonego wniosku o dofinansowanie na projekt budowy sieci wodno-kanalizacyjnej o wartości 12 mln zł ze środków UE, który obejmuje m.in. ul. Północną w Truskawiu. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016-17 i uzależniona jest od przyznania tego dofinansowania.

2.     Utwardzenie nawierzchni ulicy Północnej nastąpi niezwłocznie po wybudowaniu w ulicy wodociągu i kanalizacji w ramach prac odtworzenia drogi. Pytania w sprawie bieżącego utrzymania drogi proszę kierować do Działu Komunalnego GPWiK Izabelin, pod nr tel. 509 407 467.

3.     Gmina prowadzi obecnie starania o przejęcie działek pod budowę łącznika drogowego przy starej pętli w Truskawiu. Jednak przystąpienie do wykonania tej inwestycji będzie możliwe dopiero po zakończeniu postępowań sądowych, regulujących stan prawny nieruchomości. Ze względu na specyfikę takich spraw, nie jest możliwe podanie terminu ich zakończenia (sprawy toczą się już ponad 3 lata).

Pozostaję z poważaniem,     

Ryszard Haczek

Zastępca Wójta

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.