Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Dzień Dobry,

w imieniu Rady Sołeckiej Laski i naszych mieszkańców zwracam się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej osiągniętych wpływów z opłaty za psa w gminie Izabelin (i poszczególnych wsiach, jeśli takie rozbicie istnieje) za rok 2015.

Proszę również o informację o przeznaczeniu tych pieniędzy - czy są one szczegółowo przeznaczana na działania gminy w ramach ochrony zwierząt w naszej gminie?

Proszę o informację jakie działania zostały podjęte przez gminę w roku 2015 z wysokością przeznaczonych na konkretny cel pieniędzy - np. dopłata do kastracji 1 000 zł, etc.

Proszę o informację jaki budżet został przeznaczony na działania pro-animal w roku 2016 w rozbiciu szczegółowym.

Informacje ta mają duży wpływ na uświadomienie mieszkańcom, po co gmina ustala opłatę za psa i na co przeznaczane są te środki.

Anna Mandes, radna sołecka wsi Laski”

 

Informuję, iż z tytułu podatku od psa w 2015r wpłynęło do kasy gminnej 390 zł, co oznacza że opłacono go za 39 psów. W 2016 roku podatek od psa wynosi 24 zł.

W 2015 roku gmina miała zawartą umowę  na kompleksową obsługę zwierząt bezdomnych i  kotów wolno żyjących z Vetriver Kliniką Weterynaryjną Andrzej Małkowski, ul. 3 Maja 89, Laski, 05-080 Izabelin. Umowa obejmuje m.in. wyłapywanie bezdomnych zwierząt, odstawianie do schroniska zwierząt wyłapanych, opiekę weterynaryjną dla zwierząt rannych, całodobową obsługę zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, odbiór i utylizację padliny.

Gmina miała również zawartą umowę z Panem Zbigniewem Moraczewskim prowadzącym działalność pod nazwą: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel” w Kotliskach nr  13, 99-300 Kutno, w celu zapewnienia miejsca w schronisku wyłapanym zwierzętom. Umowa ta wygasła z dniem 31 grudnia 2015r. Na 2016 r została w tym zakresie zawarta umowa z Fundacją „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Józefowie” z siedzibą: ul. Strużańska 15, Józefów 05-119 Legionowo.

W 2015 roku wykonano następujace zadania:

  • odłowiono 49 psów z czego w 18 przypadkach odnalazł się właściciel, przeprowadzono 2 eutanazje/zgony – pozostałe 29 adoptowano;
  • odłowiono 91 kotów z czego 25 wolno żyjących i 54 adoptowano oraz wykonano12 eutanazji/zgonów.

Na realizację wszystkich powyższych umów wydatkowano: 73 470,83 zł z czego na schronisko 3 211,60 zł.

Gmina dofinansowuje mieszkańcom zabiegi sterylizacji/kastracji psów i kotów oraz za darmo je chipuje (na podstawie odrębnych umów nie wymienionych powyżej).

Na cel ten wydatkowano w 2015 r.  kwotę: 10 450 zł.  W ramach dofinansowania wykonano:  28 zabiegów sterylizacji kotek, 26 zabiegów sterylizacji suczek, 5 zabiegów kastracji psów i 9 zabiegów kastracji kotów oraz elektronicznie oznakowano 66 zwierząt (27 suk, 21 kotek, 10 psów i 8 kotów).

Na rok 2016 zostały podpisane następujące umowy, na które w budżecie zarezerwowano łącznie 95,000 zł:

Zleceniobiorca

Zakres usług (z umowy)

Środki przeznaczone na realizację umowy

Vetriver Klinika Weterynaryjna Andrzej Małkowski, ul. 3 Maja 89, Laski, 05-080 Izabelin

 

 

kompleksowa obsługa zwierząt bezdomnych (w tym  m. in. wyłapywanie i odstawianie bezpańskich zwierząt do schroniska), opieka weterynaryjna (w tym również sterylizacja/kastracja/ chipowanie i usypianie ślepych miotów) dla zwierząt bezdomnych, opieka weterynaryjne  w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,)

50 000 zł

„Pod Centaurem s.c. lek. wet. Grzegorz Pęczek, lek. wet. Ewa Gliszczyńska Pęczek”, ul. 3 Maja 49, Mościska, 05-080 Izabelin

kompleksowa obsługa weterynaryjna kotów wolno żyjących (sterylizacja/kastracja, znakowanie, usypianie ślepych miotów, leczenie, dokarmianie)

15 000 zł

Vetriver Klinika Weterynaryjna Andrzej Małkowski, ul. 3 Maja 89, Laski, 05-080 Izabelin

wykonywanie zabiegów: sterylizacji/kastracji/ chipowania i usypiania ślepych miotów zwierząt

domowych (psów i kotów) posiadających właścicieli

5000 zł

 

 

„Pod Centaurem s.c. lek. wet. Grzegorz Pęczek, lek. wet. Ewa Gliszczyńska Pęczek”, ul. 3 Maja 49, Mościska, 05-080 Izabelin

5000 zł

Gabinet Weterynaryjny Grzegorz Toporkiewicz, ul. Rolna 49 (05-080 Hornówek)

5000 zł

Gabinet Weterynaryjny "Mokry Nosek" s. c. Marzena Stanisławska, Kamila Hoszcz-Komar

ul. Arkuszowa 73 lok. 3
01-934 Warszawa

5000 zł

Fundacja „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Józefowie” z siedzibą: ul. Strużańska 15, Józefów 05-119 Legionowo

 

zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierząt bezdomnych odłowionych z terenu gminy Izabelin

10 000 zł

 

Z poważaniem,

Ryszard Haczek

Zastępca Wójta

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.