Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Szanowny Panie Wójcie,

W ostatnim numerze „Listów do Sąsiada” pojawił się artykuł pt. „PRZYCINKA DRZEW I KRZEWÓW WCHODZĄCYCH W KOLIZJĘ Z NAPOWIETRZNYMI LINIAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI ORAZ PRZERASTAJĄCYCH OGRODZENIE”. W artykule tym, można przeczytać, że w związku z nasilającymi się wyłączeniami prądu doszło do spotkania z przedstawicielami PGE w tej sprawie. Niestety, ale poza ogólnie opisanym wyliczeniem 5 przyczyn tych wyłączeń i przywołaniem obowiązków właścicieli nieruchomości w artykule nie ma żadnych konkretnych informacji ani co do tego, jak długo te problemy będą miały miejsce ani co konkretnie jest robione i kiedy, ani dlaczego przerwy często trwają po 7-9 godzin co oznacza, że w tym czasie nie pracują np. lodówki, ani też dlaczego często dochodzi do krótkich wyłączeń, które w sposób oczywisty źle wpływają na żywotność sprzętu AGD w domach.

W związku z tym pytam, po co było to spotkanie a jeżeli są jakieś konkretne a nie przekazane informacje  to dlaczego ich się nie udostępnia Mieszkańcom skoro sprawa dostawy prądu jest jedną z najistotniejszych spraw bytowych?

 

Szanowny Panie,

Dziękuję za skorzystanie z formy kontaktu Pytania do Wójta.

Uprzejmie informuję, że w marcowych Listach do Sąsiada i gminnym newsletterze z dnia 3 marca 2016r.  przekazane zostały wszystkie istotne informacje uzyskane od PGE Dystrybucja S.A. podczas spotkania i zawarte w piśmie jakie następnie otrzymaliśmy. 

Aktualne wyłączenia prądu na terenie naszej gminy wynikają z konieczności przeprowadzenia prac na linii SN przez PGE Dystrybucja S.A. w zakresie przycinki gałęzi drzew mające na celu zapobieganie porażeniom, awariom i pożarom.

Obecne działania wg PGE są następstwem dopuszczenia przez właścicieli nieruchomości do wrastania gałęzi drzew rosnących na terenie ich posesji w napowietrzne linie energetyczne znajdujące się nad lub w bezpośrednim sąsiedztwie posiadanej nieruchomości. Należy mieć także na uwadze fakt, że  75% naszej gminy stanowią tereny leśne KPN.

Wg uzyskanej z PGE w miniony wtorek dodatkowej informacji nasilenie prac i towarzyszących im wielogodzinnych wyłączeń zakończy się na terenie gminy przed 30 kwietnia 2016r.

Aktualnie kończone są prace na terenie sołectwa Izabelin C. Następne są planowane na terenie Lasek.

Szczegóły planowanych wyłączeń są podawane przez PGE na stronie www:

http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/rejon/Pruszk%C3%B3w

Jednocześnie informujemy o możliwości zapisania się na newsletter PGE zawierający informacje o planowych wyłączeniach na terenie miejscowości wg ulic i stacji zasilających:

http://www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach

 Z poważaniem,

Ryszard Haczek
Zastępca Wójta

 

 

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.