Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Szanowny Panie Wójcie.

Od dnia 3 marca nie opublikowano protokołu ani nagrania z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa a z posiedzenia Komisji  Rewizyjnej z dnia 22 lutego jest tylko protokół. Proszę o udzielenie informacji dlaczego tak długo trzeba czekać o upublicznienie tych protokołów.

Pozdrawiam 

 

 

Szanowny Panie Radny,

 

W odpowiedzi na Pana pytanie z dnia 30.03.2016r. dotyczące publikacji protokołów i nagrań z posiedzeń Komisji Rady Gminy uprzejmie informuję, że posiedzenia Komisji Rewizyjnej, z uwagi na jej specyficzny charakter nie są nagrywane, w związku z powyższym nagranie z posiedzenia w dniu 22.02.br. nie jest i nie będzie zamieszczone na stronach internetowych.

Nagranie  Komisji rewizyjnej z dnia 25.01.2016r. zostało zamieszczone wyjątkowo, ponieważ było wspólnym posiedzeniem Komisji Rewizyjnej i Komisji Gospodarczo - Finansowej, podczas którego nie były omawiane sprawy merytorycznie dotyczące pracy Komisji Rewizyjnej.

Jeżeli chodzi o publikację protokołu z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa w dniu 01.03.2016r., to protokół z posiedzenia  nie został jeszcze opublikowany, ponieważ Komisja do chwili obecnej nie odbyła posiedzenia podczas którego nastąpiłoby przyjęcie protokołu. Zgodnie z przyjętymi przez Radę zasadami protokoły z posiedzeń Komisji Rady są publikowane po ich przyjęciu na kolejnym posiedzeniu. Najbliższe posiedzenie Komisji jest  planowane  na 19.04.2016r. Po tej dacie i po przyjęciu przez Komisję protokół zostanie opublikowany. Nagranie z tego posiedzenia zostało już  opublikowane.  

 

Z poważaniem,

 

Ryszard Haczek

Zastępca Wójta

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.