Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Szanowny Panie

W ubiegłym roku, ku zadowoleniu mieszkańców ul. Wieczorka w Laskach, dzięki działaniom Gminy zostały wykonane najpierw progi zwalniające na odcinku od ul.Brzozowej do ul. Jaworowej a następnie słupki uniemożliwiające omijanie progów.

Niestety,  niektórzy kierowcy znajdowali sposób na omijanie progów i słupków, skutecznie rozjeżdżając pobocza ulicy i niszcząc krawędzie pokrycia asfaltowego.

Stąd zrodziła się spontaniczna inicjatywa mieszkańców, którzy na  własną rękę ułożyli przy progach znacznej wielkości kamienie.

Działanie to zdało egzamin. Kierowcy zostali tym sposobem zmuszeni do właściwego korzystania z ulicy.

Niestety. W dniu 29.04.2016r., pracownicy GPWiK „Mokre Łąki” zebrali i wywieźli ułożone przy progach kamienie.

Dlatego też, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 26.09.2001r., o dostępie do informacji publicznych, uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1.Kto podjął decyzję o usunięciu kamieni.

2.Jaka była podstawa tej decyzji.

3.Czy istnieją jakieś plany (o których mieszkańcy nie wiedzą)  dotyczące zwiększenia skuteczności bezpieczeństwa na  naszej ulicy.

 

Z poważaniem           

 


Podstawą usunięcia kamieni polnych, elementów betonowego gruzu oraz opon znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie progów zwalniających na ul. Wieczorka w Laskach były działania należące do kompetencji Wójta Gminy Izabelin, pełniącego jednocześnie funkcję Zarządcy Dróg Gminnych, związane z treścią art. 39 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115.).

            Zgodnie z przywołanym aktem prawnym: „Zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego.

W szczególności zabrania się:

1)lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z pogrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

8) zaorywania lub zwężania w inny sposób pasa drogowego.”

            Mając na uwadze zgłaszaną problematykę omijania przez kierowców progów zwalniających znajdujących się w pasie drogowym ul. Wieczorka w Laskach, rozważany jest montaż dodatkowych słupków U-12c.

Jednocześnie pragnę Pana poinformować, iż zgodnie z decyzją Rady Sołeckiej opracowany został projekt stałej organizacji ruchu obejmujący swym zakresem wprowadzenie strefy „Tempo 30” dla części wsi Laski położonej na północ od ul. 3 Maja, który niezwłocznie po zatwierdzeniu w Zarządzie Dróg Powiatowych zostanie wprowadzony na terenie sołectwa Laski.

 

Z poważaniem,

Ryszard Haczek

Zastępca Wójta
 

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.