Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Witam,

proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 

I ZESTAW PYTAŃ DOTYCZY WYSYPISKA RADIOWO I METALI CIĘŻKICH

1) Czy Pan wójt jest powiadamiany przez odpowiednie wadze o wpływie szkodliwych substancji ze spalania śmieci z wysypiska Radiowo na zdrowie mieszkańców, również Izabelina, a nie tylko Mościsk, czy Lasek?,

2) Czy Pan wójt dysponuje szczegółowymi raportami nt. negatywnych skutków spalania śmieci z wysypiska Radiowo?,

3) Co Pan jak Wójt Gminy Izabelin robił dotychczas w sprawie zamknięcia wysypiska śmieci Radiowo?, bo jest rozmowa w Urzędzie Dzielnicy Bielany i tam Pan nie reagował (tak dla przypomnienia),

4) Czy Pan wójt rozporządza harmonogramami dni, w których odbywają się spalenia śmieci z wysypiska Radiowo i w jakiej ilości śmiecie są spalane?,

5) Czy organizował Pan wójt spotkania z mieszkańcami nt. wpływu szkodliwych substancji ze spalania śmieci z wysypiska Radiowo na życie i zdrowie mieszkańców, też zwierząt? i czy przedstawiał Pan mieszkańcom raporty ze spalania śmieci (ile razy w miesiącu, jakie ilości, jaki wpływ na zdrowia itp.),

6) Czy powiadamia Pan mieszkańców o zanieczyszczeniu Gminy Izabelin metalami ciężkimi, o ilości tych zanieczyszczeń i regionach zanieczyszczeń oraz wpływie na zdrowie i życie mieszkańców? (takie zanieczyszczenia występują na terenie Naszej Gminy dla Pana informacji, bo referat ochrony środowiska gminy Izabelin o takich niebezpieczeństwa nie ma pojęcia żadnego).

 

II ZESTAW PYTAŃ DOTYCZY PRZEPOMPOWNI PALIW W MOŚCISKACH

1) Czy mieszkańcy Gminy Izabelin znają drogi ewakuacji na wypadek pożaru przepompowni paliw w Mościskach, w której składowane są hektolitry paliw płynnych?, osobę odpowiedzianą za ewakuację itp.,

2) Czy mieszkańcy Gminy Izabelin są powiadomieni, a jeśli tak to gdzie, w jaki sposób, o rodzajach zagrożeń z usytuowania zbiorników paliw w Mościskach? (chodzi o rodzaje zagrożeń i ich skalę, wpływ na środowisko itp.),

3) Dlaczego nie przeprowadzał Pan konsultacji wśród mieszkańców nt. rozbudowy zbiorników paliw? (dobudowanie nowych zbiorników), którą zrealizowano. Czy uważa Pan, że konsultacje społeczne były zbędne?,

4) Dlaczego w sprawie dobudowy zbiorników paliw (hektolitry paliw płynnych), która została podjęta bez konsultacji mieszkańcami nie wypowiedziała się Dyrekcja Kampinoskiego Parku Narodowego, chociaż zgodnie z rozporządzeniem miała taki obowiązek. Zatem kto nie poinformował Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego o zmianie planu przestrzennego zagospodarowania. Proszę o podanie imienia, nazwiska,

5) Czy zamierza Pan dobudowywać następne zbiorniki paliw w Mościskach, bo zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania takowe mają być?,

 

III ZESTAW PYTAŃ DOTYCZY ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWA, RACJONANEGO WYDAWANIA PIENIĘDZY I LEPSZEGO KOMFORTU ŻYCIA

 

1) Dlaczego chce Pan wyrzuć 20 mil. zł Naszych pieniędzy na budowę Centrum 7 sołectw, zamiast na inne bardziej potrzebne rzeczy, np. oświetlenie ulic, poprawę nawierzchni dróg gminnych, poprawę komunikacji, przebudowa skrzyżowania w Mościskach lub ścieżki rowerowe do Mościsk, Starych Babic, Lipkowa, Truskawia itp.?,

2) Dlaczego działa Pan wbrew mieszkańcom, zezwalając na zmianę statusu działek, na których budowane są galerie handlowe, a na działce nr 1033 też mieszkania socjalne i komunalne. To wszystko wśród wilii mieszkańców?,

3) Dlaczego w ten sposób chce Pan "umilać" życie mieszkańcom Naszej Gminy hałasem z samochodów dostawczych w nocy (tiry), spalinami i zaburzeniem porządku architektonicznego w Naszej Gminy?. Nadmieniam, że niektóre supermarkety już zbankrutowały. Dla przypomnienia Panu wskazuję nazwy: Carrefour Ekspres i Lewiatan,

4) Dlaczego nie ma do tej pory z prawdziwego zdarzenia Ośrodka Zdrowia w Izabelinie, na który mieszkańcy czekają od wielu lat?,

5) Panie wójcie nie ma się Pan czym chwalić, bo: ścieżek rowerowych nie ma. monitoringu nie ma, doświetlenia ulic nie ma, przez co naraża Pan mieszkańców na niebezpieczeństwo, ale park za 3,4 mil. zł Pan buduje. W związku z tym, czy nie uważa Pan, że nie pomyliły się Panu priorytety?,

6) Komisariatu policji nie ma, bo została zlikwidowana, jest tylko posterunek. Czy będzie Pan walczył o to by był komisariat?, i co robił Pan przeciw likwidacji w naszej Gminie komisariatu?,

7) Nie informuje Pan mieszkańców o zagrożeniach chemicznych, pożarowych, zatruciu metalami ciężkimi, nawet o wyłączeniu wody. Nie informuje Pan na komórki. Proszę o odpowiedź dlaczego nie działa system ostrzegania?,

8) Dlaczego nie liczy się Pan z mieszkańcami?. Czy myśli Pan, że mieszkańcy Gminy Izabelin nie rozumieją i w związku z tym można robić co się tylko w Gminie chce, nawet budownictwo socjalne i komunalne, zbiorniki paliw itp. Nie patrząc na zdrowie i życie mieszkańców?

 

I ostatnie pytanie, na które proszę o odpowiedź. Czy w kontekście tych pytań uważa Pan, że działa Pan jako patron zdrowia i bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy, którzy powierzyli Panu ten urząd, czy racjonalnie wydawania pieniędzy Naszych?.

Od tej Pana odpowiedzi dużo zależy i zdaje sobie Pan sprawę co?.

 

Z poważaniem

 

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.