Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Szanowni Państwo,

Jestem amatorem kolarstwa, od kilku lat jeżdżę trasą przez Mościska, Izabelin, Lipków w kierunku na Żelazową Wolę.

Dla nas rowerzystów, oprócz kultury jazdy kierowców, niezbędna jest również w miarę bezpieczna infrastruktura drogowa. Niestety nadal widoczne są braki w tej dziedzinie często zagrażające życiu rowerzystów.

Most w Lipkowie

1) Wjeżdżając na most w Lipkowie od strony Izabelina natrafia się na środku na dużą dziurę w jezdni, która będąc w cieniu jest niewidoczna. Kto jej nie zna w ostatnim momencie musi ją ominąć co jest niebezpieczne, bo kierowcy często znacznie przekraczają na moście prędkość 30 km/h (ostatnio Policja w ciągu kilku godzin złapała tam kilkunastu kierowców).

2) Moje pytanie: dlaczego tej dziury nie zniwelowano podczas remontu mostu? Czy fakt dziury był znany w trakcie przygotowywania dokumentacji remontu, a jeżeli tak to dlaczego jej nie zniwelowano?

Skrzyżowanie w Mościskach koło nowego Tesco

(ul. Estrady z drogą 898; skrzyżowanie ze światłami)

1) Od kilku lat na samych światłach od strony Izabelina utrzymują się okropne dziury, bardzo niebezpieczne dla skręcających w lewo

2) Moje pytanie: dlaczego tych dziur nikt nie naprawia? Czy dopiero jakaś wywrotka rowerzysty zmusi władze gminy do działania?

>>> SUGESTIA >>>

Gmina Izabelin może być bardzo atrakcyjnym miejscem turystyki rowerowej. Jednakże nie widać by gmina coś w tej kwestii robiła. Wystarczą proste rzeczy jak znaki ostrzegawcze, pas na jezdni. Nie trzeba budować ścieżek rowerowych, wystarczy zmusić kierowców do bardziej ostrożnej jazdy. Polecam władzom gminnym przejechać się parę razy na rowerze i łatwo będzie zrozumieć dlaczego rodzina z dziećmi boi się jeździć ulicami a szkoda, bo miejsce jest bardzo ładne.

Dziękuję za odpowiedź, a bardziej za informację o konkretnych działaniach

 

Z poważaniem

 


Szanowny Panie,

Dziękuję za korzystanie z formy kontaktu z Mieszkańcami poprzez skrzynkę mailową „Pytania do Wójta”.

Informuję, iż Gmina Izabelin dokłada wielu starań by drogi na jej terenie i pod jej zarządem były bezpieczne dla wszystkich jej użytkowników : kierowców, rowerzystów i pieszych. Aktualnie przygotowujemy projekt i wniosek o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy 3 Maja (droga wojewódzka i powiatowa) od skrzyżowania w Mościskach do Truskawia i Sierakowa oraz poprzez ulicę Sienkiewicza i Izabelińską lub Sosnową i Lipkowską lub Szymanowskiego do gminy Stare Babice. Zakładamy, że projekt – przy pozyskaniu odpowiedniego dofinansowania w ramach RPO dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - zostanie zrealizowany do końca 2018 roku.

Pragnę Pana poinformować, iż kopie Pańskiego pisma zostały przekazane zgodnie z właściwością do Zarządów Dróg, odpowiedzialnych za utrzymanie opisanych przez Pana  ich odcinków, gdyż nie dotyczą one dróg będących naszą własnością lub znajdujących się w pod naszym zarządem.

W kwestii uwag dotyczących mostu w Lipkowie, położonego na terenie Gminy Stare Babice, w ciągu drogi powiatowej ul. Lipkowskiej, Pańskie pismo zostało przekazane do Zarządu Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 300, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

W sprawie dotyczącej skrzyżowania ul. Estrady z ul. 3 Maja, będącą na tym odcinku drogą kategorii wojewódzkiej, zostało ono przekazane do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Rejon Drogowy w Grodzisku Mazowieckim, ul. Traugutta 41, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Informujemy, iż zgodnie z planami uzgodnionymi z UM Warszawa, Zarządem Dróg Powiatowych i Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich remont drogi wojewódzkiej i powiatowej o nazwie ulicy 3 Maja znajdującej się na terytorium gminy Izabelin wraz ze skrzyżowaniem w Mościskach (Miasto i Powiat Warszawa) powinien zakończyć się w 2018 roku.

Informujemy także, iż UM Warszawa na dzień 30 maja 2016r. nie planował połączenia się z naszą gminą ścieżką rowerową wzdłuż należących do Warszawy lub będących w jej zarządzie ulic Arkuszowa i Estrady.

 

Serdecznie pozdrawiam,

Ryszard Haczek

Zastępca Wójta

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.