Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

"Szanowny Panie Wójcie chciałabym Pana zapytać dlaczego rozkład jazdy autobusu linii 708 został zmieniony  tak niekorzystnie dla mieszkańców gminy? Probkem pojawia się co wakacje, a Pan udaje, że go nie ma. I nic z tym nie robi. Jesteśmy płatnika podatków w gminie, a za utrzymanie transportu odpowiedzialna jest właśnie gmina, ponosząc koszty porozumienia z ZTM.  Poza tym płacimy za bilety. Cena biletu nie jest adekwatna do świadczonej usługi. Rozkład jazdy weekendowy jest lepszy, niź w dzień powszedni. Wójt jako gospodarz powinien dbać o interesy gminy i jej mieszkańców. Proszę o zainteresowanie się tym problemem.
Z poważaniem
"


"Szanowna Pani Ewo,

Dziękuję za korzystanie z formy komunikacji z mieszkańcami w postaci skrzynki mailowej „Pytania do Wójta”.

Zmiany w wakacyjnym rozkładzie jazdy warszawskiej komunikacji miejskiej są corocznym działaniem Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM) wynikającym z konieczności dostosowania planu wozokilometrów zakontraktowanych u poszczególnych przewoźników do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Warszawy dla ZTM na realizację usług przewozowych przy uwzględnieniu przypadających na okres wakacyjny zmniejszonych potoków pasażerskich. Ostatnie badanie potoków pasażerskich było prowadzone przez ZTM na terenie naszej gminy w miesiącu kwietniu b.r.

Gmina Izabelin zwróciła uwagę ZTM na niedostateczną liczbę kursów rozkładu wakacyjnego w godzinach 6.00 – 9.00 oraz 15.00 – 18.00 co powinno zostać uwzględnione przy kolejnej wakacyjnej zmianie częstotliwości kursów przez ZTM. W przypadku konkretnych propozycji lub sugestii dotyczących modyfikacji rozkładu jazdy linii 708 prosimy o stosowną informację na infolinię 514 622 106 czynną 24h lub o zgłoszenie do referatu komunalnego, celem ich analizy i ewentualnego uwzględnienia przy kolejnych wakacyjnych zmianach rozkładu jazdy linii 708.

W kwestii dysproporcji cen biletów obowiązujących w I i II strefie biletowej pragniemy poinformować, że temat ten był już wielokrotnie zgłaszany w dotychczasowych rozmowach i korespondencji z ZTM oraz Z-cą Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Panem Jarosławem Jóźwiakiem. Rozmowy dotyczyły także wypadających kursów, niezgodnych z rozkładem odjazdów autobusów (za wcześnie lub z opóźnieniem powyżej 5 minut), wprowadzenia taboru niskoemisyjnego lub zeroemisyjnego (autobusy hybrydowe z ogniwami paliwowymi lub elektryczne).

Zgodnie z deklaracjami Dyrektora Pionu Przewozów ZTM Pana Andrzeja Frankowa, przekazanymi pismem z dnia 15.04.2016r.: „Zarząd Transportu Miejskiego jest otwarty na rozmowy w sprawie zmiany strefy biletowej, którą objęty jest teren Gminy Izabelin. Nowe kierunki w zakresie wprowadzenia bardziej elastycznych rozwiązań taryfowych zależne są od możliwości zmodernizowania funkcjonującego systemu biletowego. ZTM ma w swoich długofalowych planach takie działania. Podkreślamy jednak, że zmiana granic I strefy biletowej ostatecznie warunkowana jest podjęciem odpowiedniej uchwały przez Radę m.st. Warszawy na wniosek ZTM.”

Biorąc pod uwagę powyższe, oczekujemy na wypracowanie i przedstawienie przez ZTM szczegółów opisanych powyżej modyfikacji, celem ich analizy i określenia faktycznego wpływu na poprawę obsługi mieszkańców Gminy Izabelin w zakresie transportu autobusowego.

Łącząc pozdrowienia,

Ryszard Haczek

Zastępca Wójta"

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.