Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Szanowny Panie,

Mieszkam na ulicy Sienkiewicza w Izabelinie i od  dłuższego czasu widzę mnóstwo samochodów przekraczających dozwoloną prędkość. Narażają oni na niebezpieczeństwo nie tylko pieszych ( przede wszystkim dzieci), ale i zwierzęta, te domowe jak i dzikie.

Dziś byłam świadkiem bardzo niebezpiecznej sytuacji, w której samochód jadący w kierunku ulicy 3 Maja potrącił psa. Zdecydowanie jechał on z niedozwoloną prędkością. Taka sytuacja nie miała miejsca po raz pierwszy.

W związku z tym apeluję o postawienie progów zwalniających na ulicy Sienkiewicza w terenie zabudowanym, wbrew pozorom jest to krótki odcinek, od 3 Maja do wyjazdu z Izabelina (ok. 1,5 km).

Takie progi zwalniające znalazły swoje zastosowanie na ulicy Ciećwierza w Klaudynie, gdzie również jest duży ruch samochodowy. Zostały one tam postawione niedawno i jako, że często jeżdzę tamtą drogą, zauważyłam ogromną poprawę. Wydaje mi się, że mimo tego iż ulica Sienkiewicza jest ulicą z dużym ruchem samochodowym, najważniejsze jest bezpieczeństwo ludzi i zwierząt. Takie progi pomogły w zachowaniu ostrożności i przestrzegały przed przekraczaniem prędkości.

Z poważaniem, 


 

Szanowna Pani Anno,

Dziękuję za skorzystanie z formy kontaktu Mieszkańców z Urzędem Gminy poprzez skrzynkę email „Pytania do Wójta”.

Informuję, że dokładamy wszelkich starań, aby drogi znajdujące się na terenie naszej gminy i będące pod naszym zarządem były bezpieczne dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Kopia Pani wniosku o zainstalowanie na ul. Sienkiewicza progów zwalniających została przekazana zgodnie z właściwością do Zarządu Dróg Powiatowych (ZDP) w Ożarowie Mazowieckim, który jest zarządcą przedmiotowej drogi. Informuję, iż obecnie trwają prace projektowe zmierzające do uzyskania pozwolenia na przebudowę w/w drogi i dlatego jest to najlepszy moment na zgłaszanie uwag dotyczących ewentualnych zmian w stałej organizacji ruchu. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od ZDP w Ożarowie Mazowieckim prace polegające na przebudowie, po uzyskaniu środków zewnętrznych, planowane są na 2017 rok.

Informuję, iż w dniu 21 lipca o godzinie 18.00 w Urzędzie Gminy Stare Babice będzie miało miejsce spotkanie poświęcone planowanej inwestycji powiatu dotyczącej przebudowy m.in. ul Sienkiewicza i 3 Maja w gminie Izabelin na które zapraszają ZDP i Projektant.

Podczas spotkania przybliżone zostaną Mieszkańcom zakres planowanej rozbudowy i zastosowane rozwiązania projektowe.

Zaznaczyć również należy, że na drogach będących w zarządzie gminy stosujemy zasadę, że progi spowalniające ruch instalowane są na ulicach na których minimum 50 % zamieszkujących ją mieszkańców wyrazi taką wolę potwierdzając to swoim podpisem na wniosku w sprawie ich montażu. Jeżeli istnieją techniczne możliwości wykonania na danej ulicy takich spowalniaczy rozpoczynana jest procedura ich wykonania, a potem zatwierdzenia zmienionej organizacji ruchu (projekt taki musi zostać zaopiniowany pozytywnie przez ZDP w Ożarowie Mazowieckim oraz przez Komendę Powiatową Policji w Starych Babicach).

Serdecznie zapraszam do udziału w czwartkowym spotkaniu, które będzie najlepsza okazją do składania wniosków.

 

Z wyrazami szacunku,

Ryszard Haczek

Zastępca Wójta
 

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.