Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Szanowny Panie Wójcie,

Od około roku dało się zauważyć, iż na oficjalnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izabelin

(http://www.bip.izabelin.pl/) wyświetlane są komercyjne reklamy kontekstowe.

Proszę o odpowiedzi na pytania:

1.dlaczego na stronie finansowanej ze środków publicznych UG zdecydował się umieścić komercyjną reklamę?

2. jaki mniej więcej przychód daje, do której pozycji budżetu gminy jest doliczany?

3. Jeśli to sposób na dodatkowe przychody, dlaczego reklama jest tylko na stronie BIP a nie ma jej na stronie głównej UG?

Z góry dziękuję.

Z poważaniem,
_____________________________________________________________________________

Szanowny Panie Janie,

Dziękuję za korzystanie z formy kontaktu poprzez skrzynkę mailową Pytania do Wójta. Pragnę zapewnić, że każde zapytanie czy sugestia mieszkańców jest rozważana szczegółowo i są one dla pracowników Urzędu gminy bardzo cenne.

Informuję, iż gmina nie umieszcza ani nie korzysta z form reklamy komercyjnej na jej stronach internetowych i - w związku z powyższym - nie ma dodatkowych dochodów z tego tytułu.

Wyświetlanie reklam na Pańskim komputerze jest faktycznie związane ze złośliwym oprogramowaniem adware i ustawieniami parametrów wyświetlania stron internetowych. Kwestię pojawiania się reklam na niektórych ekranach komputerów mieszkańców wyjaśnimy z dostawcą usług internetowych i platformy BIP na której oparta jest nasza strona BIP.

Dziękuję za sygnał.

Z wyrazami szacunku,

 

Ryszard Haczek

Zastępca Wójta

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.