Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Szanowny Panie Wójcie, 

 

Z dużą przyjemnością, ale i z zazdrością patrzymy jak ul Jałowcowa (z niezłą utwardzoną nawierzchnią w porównaniu z innymi w Izabelińskich realiach) dostaje piękną nowa nawierzchnię. Marzenie !!!

Pytanie jakie się nasuwa to jakie kryteria trzeba spełnić aby poprawić nasze, tonące w dziurach i kurzu ulice. Odcinek ul Paderewskiego do ul Świerkowej, zasypany kruszywem wiosną już się rozjeździł, a kurz w suche dni jest nie do wytrzymania. Czy to nie w takie lokalizacje należałoby zainwestować?

Będziemy wdzięczni za informacje kiedy ul Paderewskiego uzyska status ul Jałowcowej. A może to zależny od tego kto tam mieszka?

 

Z poważaniem, 

Mieszkańcy

_________________________________________________________________________

Szanowna Pani Mario,

 

Dziękuję za korzystanie z formy kontaktu z mieszkańcami w postaci Pytań do Wójta. Pragnę zapewnić, że każde zapytanie czy sugestia mieszkańców jest rozważana szczegółowo i są one dla pracowników Urzędu gminy bardzo cenne.

W odpowiedzi na pytania dotyczące prowadzonych obecnie prac drogowych w naszej gminie oraz poprawy stanu nawierzchni ul. Paderewskiego na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Świerkowej w Izabelinie C, pragnę poinformować, że podstawowym celem realizowanych obecnie nakładek asfaltowych jest zatrzymanie postępującej degradacji dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego i redukcja związanych z tym rosnących kosztów remontów cząstkowych tychże dróg.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że istniejąca nawierzchnia z destruktu asfaltowego stanowi niezbędny i w pełni wartościowy element warstw konstrukcyjnych pod rozkładaną obecnie warstwę ścieralną z betonu asfaltowego grubości 4 cm.

Pragnę poinformować, iż realizacja nakładki bitumicznej na wnioskowanym przez Panią odcinku ul. Paderewskiego, wymaga w pierwszym rzędzie poszerzenia jezdni do 5 metrów i wykonania podbudowy z tłucznia na całej jej szerokości, co realizowane jest sukcesywnie w ramach prowadzonych przez GPWiK „Mokre Łąki” prac związanych z utrzymaniem i uzupełnianiem dróg gminnych.

Biorąc pod uwagę powyższe, pragnę Panią zapewnić, iż kwestia możliwości wykonania nawierzchni bitumicznej na ul. Paderewskiego pomiędzy ul. Poniatowskiego i ul. Świerkową w Izabelinie C,  zostanie uwzględniona podczas modernizacji dróg w latach 2017 – 2018.

W celu bieżącej poprawy stanu nawierzchni ul. Paderewskiego i jej poszerzenia stosowne zlecenie i wskazanie uzupełnienia nawierzchni drogi kruszywem dolomitowym zostało przekazane do GPWiK „ Mokre Łąki”.

 

Z poważaniem,

Ryszard Haczek

Zastępca Wójta
 

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.