Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Dzień dobry,

Mam pytanie czy jest szansa na zbudowanie SKATEPARK dla dzieci w Izabelinie?


Szanowna Pani,

Dziękuję za korzystanie z formy komunikacji z mieszkańcami w postaci skrzynki mailowej „Pytania do Wójta”.

W ubiegłym roku została opracowana wstępna koncepcja parku rekreacyjno- sportowego w Izabelinie. Pod jego lokalizację przewidziano teren przy ul.3 Maja, na działce numer ewid.479 w Hornówku, pomiędzy Urzędem Gminy Izabelin a Szkołą Podstawową im. płk S. Królickiego. Mając na uwadze, że park będzie służył wszystkim naszym mieszkańcom, koncepcja parku została poddana konsultacjom społecznym w dniach 28.09.-15.10.2015r., zgodnie z Zarządzeniem nr 61/ 2015 Wójta Gminy Izabelin z dnia 18.09.2015r. Celem konsultacji było zebranie wniosków, opinii i propozycji dotyczących wstępnej koncepcji parku rekreacyjno- sportowego w Izabelinie. W formularzu do głosowania podane zostały propozycje atrakcji, które mogłyby znaleźć na omawianym terenie.  Aranżacją parkową, na którą głosowało 80,65% mieszkańców, którzy wypełnili ankietę, został „Skatepark”. Powyższe konsultacje wykazały duże zapotrzebowanie na przedmiotową atrakcję. W związku z powyższym, wyniki przeprowadzonych konsultacji zostały przekazane projektantowi koncepcji parku, który ma zaproponować  miejsce dla jego lokalizacji. Gmina Izabelin planuje w przyszłym roku zlecenia wykonania projektu, na którego realizację zamierza pozyskać środki unijne. W wypadku trudności z usytuowaniem „Skateparku” na terenie parku, związanych z istniejącym zadrzewieniem i problemem opadających liści oraz igieł zmniejszających bezpieczeństwo użytkowania obiektu, będziemy szukać innego miejsca na realizację przedmiotowej inwestycji.

Z poważaniem,

Ryszard Haczek
Zastępca Wójta
 

 

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.