Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Witam, jako mieszkaniec naszej gminy chciałbym zadać pytanie kto zamawiał i nadzorował wykonanie betonowej palisady wzdłuż chodnika (przez las) łączącego przystanek autobusowy przy ul. 3 Maja przy Gminie ze szkołą podstawową przy ul. Wojska Polskiego. Jest to jawne partactwo i marnotrawienie gminnych funduszy. Oczekiwałbym, że odpowiednie służby w gminie zadbają o prawidłowe wykonanie tej pracy w taki sposób aby betonowe słupki nie były rozrzucane po okolicy i spełniały swoją funkcję.

Dodatkowo chciałbym zwrócić uwagę że przy ul. Wojska Polskiego odbywa się nielegalne pozyskiwanie piasku na budowy. Niszczona jest ładna skarpa. Ta sytuacja wymaga natychmiastowej reakcji. Proszę o informację w jaki sposób gmina zamierza się z tym uporać i w jakim czasie.

Dziękuję za informację


Szanowny Panie,

Dziękuję za korzystanie z formy komunikacji z mieszkańcami w postaci skrzynki mailowej „Pytania do Wójta”.

W odpowiedzi na uwagę dotyczącą stwierdzonych przez Pana nieprawidłowości w osadzeniu palisady betonowej, znajdującej się wzdłuż chodnika pomiędzy ul. 3 Maja i ul. Wojska Polskiego w Hornówku, pragnę poinformować, że Pańskie zgłoszenie zostało przyjęte jako uzasadnione. Urząd gminy  wystąpił do Wykonawcy robót o niezwłoczne poprawienie i uzupełnienie wadliwych fragmentów palisady.

W kwestii zaobserwowanego przez Pana pozyskiwania gruntu z piaszczystej wydmy zlokalizowanej na nieruchomościach znajdujących się po zachodniej stronie ul. Wojska Polskiego, pomiędzy ul. 3 Maja i ul. Polną w Hornówku, pragnę Pana poinformować, że grunty te nie stanowią własności Gminy Izabelin. W przypadku zaobserwowania sytuacji wtargnięcia na nieruchomość, przywłaszczenia mienia lub innych sytuacji o znamionach wykroczenia lub przestępstwa, organem właściwym do podjęcia stosownej interwencji jest Policja. Informuję także, iż po wizji lokalnej na ulicy Wojska Polskiego Gmina zgłosiła sprawę niszczenia wydmy na Policji.

Serdecznie pozdrawiam,

Ryszard Haczek
Zastępca Wójta
 

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.