Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Szanowni Państwo,

uprzejmie proszę o przeanalizowanie zasad ruchu na ulicy Chodkiewicza, która została ostatnio w całości wyasfaltowana.

Większa część ulicy ma pierwszeństwo a na nowo wybudowanym odcinku zmieniono zasadę i wprowadzono skrzyżowania równorzędne.

Taki układ  jest mylący dla kierowców, nielogiczny oraz może być przyczyną bardzo poważnych wypadków ( zwłaszcza zderzenia z rowerami, których dużo w naszej gminie mogą mieć tragiczny finał)

Proszę zatem o uporządkowanie zasad ruchu na Chodkiewicza i wprowadzenie na całej długości ulicy skrzyżowań równorzędnych co będzie powodowało spowolnienie ruchu,  na tej często uczęszczanej przez rowerzystów i pieszych  w tym dzieci drodze.

Takie jednolite zasady są logiczne i przewidywalne dla kierowców, zwłaszcza że wszystkie ulice prostopadłe do `Chodkiewicza ( oprócz Kościuszki) są drogami bez asfaltu.

Myślę, że nie muszę prosić  o opinię policję , ale jeżeli macie Państwo wątpliwości to można zasięgnąć ich opinii.

Serdecznie pozdrawiam,

Teresa P.


Szanowna Pani Tereso,

Bardzo dziękuje za aktywny udział w życiu gminy i zgłaszanie problemów do rozwiązania. Nie zawsze o wszystkim wiemy i zgłoszenia mieszkańców są wartościowe.

Pragnę poinformować, iż projekt zmiany stałej organizacji ruchu dla ulicy Chodkiewicza został już dość dawno złożony w Starostwie powiatowym i czekamy na jego akceptację. Przyznaję, że w obecnym stanie prawnym, szybciej można było wykonać przebudowę drogi, niż zakończyć procedurę zmiany stałej organizacji ruchu drogi po jej przebudowie.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi radnym i mieszkańcom wszystkie skrzyżowania dróg gminnych z Chodkiewicza będą równorzędne (podobnie jak to ma miejsce w przypadku Krasińskiego i wielu innych ulic). W tym celu wszystkie boczne drogi odchodzące od Chodkiewicza zyskały nawierzchnię asfaltową na 25-30 metrowych odcinkach stykających się z Chodkiewicza, gdyż w przypadku utrzymania ich wcześniejszego gruntowego charakteru ulica Chodkiewicza - z mocy prawa drogowego - byłaby drogą z pierwszeństwem przejazdu dla wszystkich dróg gruntowych. A takiego rozwiązania organizacji ruchu zarówno Pani, Mieszkańcy ulicy Chodkiewicza, radni, jak i Urząd Gminy  chcieliśmy uniknąć.

Serdecznie pozdrawiam,

Ryszard Haczek

Zastępca Wójta
 

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.