Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Witam serdecznie,

moje pytanie dotyczy wyjazdu z ulicy Projektowanej na ulicę 3-ego Maja.

Czy istnieje możliwość zamontowania tam lustra ułatwiającego wyjazd?

Ulica 3-ego Maja  na tym odcinku wygląda naprawdę ładnie ale zbyt bliskie parkingi a raczej parkujące na nich samochody znacznie utrudniają wyjazd. W macu doszło na tym skrzyżowaniu do kolizji drogowej, której ewidentną przyczyną była ograniczona widoczność. Jako mieszkanka ulicy Projektowanej będę wdzięczna za ewentualne przyjrzenie się problemowi.

Z wyrazami szacunku

A. K.


 

Szanowna Pani,

 

W odpowiedzi na pytanie z dnia 13.04.2017r. dotyczące możliwości montażu lustra drogowego w rejonie skrzyżowania ul. 3 Maja z ul. Projektowaną w Izabelinie C, pragnę Panią poinformować, że wniosek zostanie wzięty pod uwagę w ramach aktualnie trwających prac nad opracowaniem projektu stałej organizacji ruchu  dla zadania polegającego na budowie ścieżek rowerowych na terenie gminy Izabelin.

Montaż lustra drogowego, będącego urządzeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego wymaga podobnie jak każdorazowa zmiana w istniejącym oznakowaniu drogi, opracowania i zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu. Projekt ten wymaga zaopiniowania przez właściwego zarządcę drogi, którym w przypadku ul. 3 Maja jest Zarząd Dróg Powiatowych,  a następnie podlega zatwierdzeniu przez organ zarządzający ruchem, którym dla dróg powiatowych i gminnych jest Starostwa Warszawski Zachodni.

Biorąc pod uwagę powyższe, montaż wnioskowanego przez Panią lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i ul. Projektowanej, będzie możliwy po zatwierdzeniu powyższego elementu w projekcie stałej organizacji ruchu i jego wprowadzeniu podczas realizacji ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-jezdnych projektowanych w pasie drogowym ul. 3 Maja.

 

Z wyrazami szacunku,

Ryszard Haczek 

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.