Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Szanowny Panie Wójcie,

 

Mam pytania odnośnie informacji zamieszczonej na stronie Urzędu Gminy Izabelin:

https://www.gmina.izabelin.pl/17,aktualnosci.html?tresc=2154

a konkretnie do ostatniego podpunktu:

"w perspektywie 5-8 lat niezbędne będzie powstanie drogi łączącej ul. Sienkiewicza poprzez Jana Kazimierza w Izabelinie B i Klaudyn ze skrzyżowaniem Sikorskiego/Naftowa w Mościskach wraz z odnogą do nowej Drogi KZ prowadzącej od skrzyżowania 3 Maja z Żołędziową w Mościskach poprzez Estrady do węzła Nowojanickiego w trasie NS (UM Warszawa wybuduje ten ostatni odcinek, a GDDKiA trasę NS do 2025 r.). Droga ta powinna być wspólnym projektem powiatowym oraz gmin Stare Babice i Izabelin."

Jak można zauważyć, droga ta będzie w zdecydowanej większości jak nie całkowicie służyć gminie Stare Babice. Będzie stanowiła skrót dla osiedli budowanych na skraju puszczy od strony ul. Sienkiewicza.

Będzie obsługiwała pola klaudyńskie, na których zapewne powstanie gęste osiedle domów. Ruch przez nią wygenerowany zostanie skierowany w ul. 3 Maja oraz planowany łącznik Żołędziowa - Nowojanickiego, który gmina Izabelin zamierza wybudować w 100% z własnych środków.

W związku z powyższym chciałbym zapytać:

  1. Dlaczego z punktu gminy Izabelin ta droga jest niezbędna i dlaczego nasza gmina będzie ją współfinansować?
  2. Jakie są założenia co do stopnia partycypacji naszej gminy w tej inwestycji?
  3. Czy zostały/zostaną sporządzone analizy wpływu nowej drogi na jakość życia mieszkańców gminy Izabelin, w szczególności mieszkańców Izabelina B z okolic Sienkiewicza i Jana Kazimierza?
  4. Czy zostały/zostaną sporządzone analizy wpływu inwestycji na ruch pojazdów w gminie Izabelin?
  5. Czy gmina Izabelin planuje skomunikowanie tej drogi przez Izabelin B z Hornówkiem?

Z góry dziękuję za odpowiedzi.

 

Z poważaniem,

J. P.


Szanowny Panie,

 

Zgodnie z informacją powstanie drogi łączącej skrzyżowania Jana Kazimierza/Szymanowskiego z Sikorskiego/Naftowa zostało uznane przez Wójta Gminy Izabelin za niezbędne w perspektywie 5-8 lat, co oznacza, że żadne bliższe plany dotyczące podziału kosztów czy innych szczegółów nie są na obecnym etapie wykonane. Ze względu na konieczność wykonania odpowiedniego studium zagospodarowania i następnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podczas których to prac wykonywane są odpowiednie opracowania i analizy temat powinien być zgłaszany z kilkuletnim wyprzedzeniem co na spotkaniu powiatowym uczyniono. Zależy nam na odciążeniu skrzyżowań Sikorskiego z 3 Maja i 3 Maja z Estrady poprzez wpuszczenie części ruchu z Sikorskiego na wysokości Naftowej do drogi KZ (Żołędziowa/3 Maja  - Estrady/Nowojanickiego), jak również umożliwienie naszym mieszkańcom jeżdżącym Jana Kazimierza do Estrady dotarcia do Estrady przez  Sikorskiego i Ekologiczną z pominięciem gęsto zamieszkałej ulicy Ciećwierza w Klaudynie. Informuję, iż zwykle każda gmina odpowiada za drogi na swoim terenie - czyli w tym przypadku Gmina Izabelin powinna wykonać odcinek Żołędziowej od 3 Maja do granicy ze Starymi Babicami, a St. Babice pozostałą część (w tym ulicę Szymanowskiego i łącznik Szymanowskiego na wysokości Jana Kazimierza do Naftowej wraz z odgałęzieniem do Żołędziowej).

Wg stanu na dzień dzisiejszy nie ma możliwości bezpośredniego skomunikowania Jana Kazimierza  (poprzez ulicę Charłampa) z Hornówkiem. Postulaty budowy połączenia pomiędzy Hornówkiem a Izabelinem były zgłaszane przez mieszkańców obu miejscowości i w kilkuletniej perspektywie - po uprzednim uzyskaniu odpowiednich zgód Ministra Środowiska i KPN - takie połączenie może (i powinno) powstać.

Serdecznie pozdrawiam,

 

Ryszard Haczek

Zastępca Wójta

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.