Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Szanowny Panie,

ze zdumieniem i ogromnym zdziwieniem  przyjmujemy informację o spotkaniu Sołeckim w dniu 28 czerwca 2017.

Po pierwsze miało odbyć się w kwietniu.

Po drugie są takie trzy okresy w roku: Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc i wakacje-okres urlopów, kiedy tego typu spotkań raczej nie powinno organizować się.

Odbiera się mieszkańcom możliwość uczestnictwa w ważnym jednak spotkaniu, bo tym razem nie chodzi o pieniądze na ławkę na placu zabaw.  

Oczekujemy zatem przeniesienia spotkania na koniec września, początek października.

Skoro spotkanie nie odbyło się w umówionym terminie, a planowane jest na dwa miesiące po, nie jest na tyle pilne, aby organizować je w okresie urlopowym, co jednak świadczy o lekceważeniu mieszkańców.

Kolejna sprawa, to wspomniane przez Pana badania natężenia ruchu, które wymuszają ponoć organizację ruchu na naszej ulicy: chodnik, jezdnia i miejsca parkingowe. Tak się składa, że pracuję w domu i stwierdzam co następuje: 20-30 osób dziennie spaceruje po ulicy. Natężenie ruchu jest znaczne w godzinach dojazdów i powrotów z pracy (około 40-u samochodów), niestety pojazdów pędzących z nadmierną prędkością, w pozostałych częściach dnia ruch jest minimalny. Przede wszystkim tranzytowy, gdzie kierowcom brakuje wyobraźni. W weekendy dodatkowo kilkunastu rowerzystów.

Nie widzimy uzasadnienia dla projektu forsowanego przez Pana.

Za wszelką cenę usiłuje Pan uczynić z naszej lokalnej ulicy, ulicę miejską. Mamy poruszać się gęsiego po wąskim chodniku, mamy parkować pod oknami sąsiadów, możemy nie móc zaparkować przy swojej posesji. Nie będziemy mogli wpaść do domu z zakupami, pozostawić samochodu przed posesją na krótki czas. Do tej pory w tym względzie panował niepisany kodeks i z tym nie mieliśmy problemu. Mogliśmy swobodnie przyjmować gości (będą musieli przyjeżdżać metrem i autobusem, bo nie będzie gdzie zaparkować?), mogliśmy swobodnie żyć, jedyne czego nam brakuje, to elementów spowolnienia ruchu, ustanowienia skrzyżowań równorzędnych, tam gdzie jest taka możliwość. Gdzie dzieci mają jeździć na rowerach, na deskorolkach, na sankach?

Ale nie o to chodzi. Przede wszystkim forsuje Pan opcję, w której priorytet mają samochody, wyjazd z posesji staje się niebezpieczny, wyznaczanie miejsc parkingowych utrudni życie mieszkańcom.

A o kogo w końcu chodzi? To przecież my tu żyjemy, my płacimy podatki i utrzymujemy Gminę. Po raz kolejny podkreślamy, że ma być to przestrzeń dla nas, a nie dla samochodów i to często przypadkowo kursujących. To my mamy korzystać z uroków i unikalności tej okolicy, a nie samochody. To my mamy mieć spokój i komfort życia, a nie samochody.

To my mamy mieć przestrzeń, a nie półtora metra chodnika na spacer.

Podkreślamy to od dwóch lat, a Pan lekceważy naszą wolę, nasze potrzeby. Chcemy rozwiązania przyjętego w cywilizowanym świecie, bezpiecznego ciągu pieszo-jezdnego, przyjaznego dla mieszkańców, a nie przekształcania naszej Gminy w dzielnicę miejską z priorytetem dla ruchu samochodowego.

Według niezrozumiałego dla nas klucza Gmina zainstalowała spowalniacze w malutkich uliczkach,  ze  zdecydowanie mniejszym natężeniem  ruchu, gdzieś postawiono znak „strefa 20”. Według jakich kryteriów takie działania są podejmowane? Są lepsi i gorsi mieszkańcy? Co zadecydowało, że w tych przypadkach Gmina okazała się przychylna, a w naszym od dwóch lat nie? 

Domagamy się poszanowania dla naszych praw.  Z obowiązków wywiązujemy się rzetelnie.

 

Z wyrazami szacunku

H. O., M. P.


Szanowna Pani,

 

Ze względu na konieczność przeprowadzenia badania ruchu i nieprzewidziane zdarzenia oraz pilne wyjazdy po stronie zarówno gminy, mojej,  jak i ZDP (problem ZDP z przetargiem na przebudowę Sienkiewicza i 3 Maja) termin spotkania się faktycznie opóźnił za co przepraszam. Ponieważ zebranie sołeckie jest organizowane w dniu 28 czerwca, w którym także ma miejsce ostatnia przedwakacyjna sesja rady gminy nie uważam by wpłynęło to w sposób bardzo negatywny na frekwencję. Zawsze kilka osób będzie na urlopie lub wyjeździe i pod tym względem nie ma dobrego terminu. Ponieważ ogłoszenia i ulotki były rozprowadzane już od wtorku 20 czerwca, przesuwanie terminu stworzyłoby dodatkowy i niepotrzebny chaos. Dlatego spotkanie w dniu 28 czerwca nie będzie przesunięte.

Twierdzenie jakobym forsował projekt i to za wszelką cenę zaliczam jednak do kategorii tak modnej ostatnio postprawdy. Podobnie jak i stwierdzenia, że chodnik będzie wąski i trzeba się będzie poruszać gęsiego, czy też, że ciąg ten będzie wyłącznie przeznaczony dla ruchu tranzytowego, a nie dla mieszkańców, jak i to, że nie będzie można gdziekolwiek zaparkować nawet na chwilę.  Jestem przekonany, że z chwilą zbudowania ronda Sienkiewicza/3 Maja i modernizacji obu tych ulic - co nastąpić powinno w najbliższych 2 latach - przyzna Pani rację projektantom, że obawy te były nieuzasadnione i przesadzone. Pragnę poinformować, iż za zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych – zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym - odpowiedzialnym jest wójt, który realizuje to zadanie przy pomocy służb gminnych oraz powiatowych (Zarząd Dróg Powiatowych i Policja Powiatowa). Zgodnie z praktyką, w trakcie opracowywania projektu przebudowy drogi jego projektant zasięga opinii mieszkańców celem doprecyzowania elementów stałej organizacji ruchu oraz przyjętych rozwiązań konstrukcji drogi, uwzględniając je w miarę możliwości o ile nie stoją w sprzeczności z zasadami bezpieczeństwa, organizacji ruchu, geometrii drogi i docelowego układu drogowego przyjętego w planach dla danego obszaru oraz zaleceniami i opiniami odpowiednich służb.

Informuję ponadto, iż ciąg ulic Małachowskiego - Słowackiego – Podbipięty z racji łączenia 2 dróg powiatowych i zbierania ruchu z kilku podrzędnych obecnie dróg, został zaliczony do podstawowego układu dróg gminnych, a te z racji zwiększonego natężenia ruchu i konieczności zapewnienia bezpieczeństwa pieszym są wykonywane w naszej gminie z chodnikiem przynajmniej po jednej stronie. Zaliczenie do tego rodzaju dróg wynika z roli tej drogi w danej miejscowości i układzie komunikacyjnym.

W wyniku badania natężenia ruchu, które przeprowadzono w dniach 25-28 kwietnia 2017r. w ciągu 68 godzin stwierdzono, iż w obu kierunkach  przejechało 1039 pojazdów, co oznacza, że średnio mamy do czynienia z 15 pojazdami na godzinę i 367 pojazdami na dobę. Nie mogę więc wobec twardych danych zgodzić się z Panią, iż natężenie ruchu w ciągu tych dróg jest inne, a zwłaszcza mniejsze. Intencją zarówno gminy jak i ZDP jest zapewnienie przede bezpieczeństwa użytkownikom dróg, czyli pojazdom, pieszym , rowerzystom i  mieszkańcom przy nich zamieszkującym. Projektant, gmina czy ZDP nie robi preferencji dla jednych kosztem innych użytkowników. Działania nasze idą dwukierunkowo: z jednej strony separuje się ruch pieszych i samochodów czy rowerów, a z drugiej ogranicza prędkość przejazdu po drogach (jezdni)  za pomocą znaków 30 km/h, skrzyżowań równorzędnych, wyniesień przejść czy skrzyżowań lub zastosowanie innych elementów (np. progi zwalniające, zawężenia) co zapewnia bezpieczeństwo także pojazdom włączającym się do ruchu, czy osobom wychodzącym z posesji. I takie elementy w projekcie zostały zawarte, również dzięki pomocy mieszkańców partycypujących w spotkaniach sołeckich. Projektant wskazał także, że dodatkowym elementem przemawiającym za przyjęciem rozwiązania jezdni z chodnikiem są zasady dofinansowania budowy dróg w ramach programu krajowego budowy dróg gminnych, gdyż nasza gmina bez wprowadzenia tego elementu bezpieczeństwa praktycznie nie ma szansy na spełnienie minimum formalnego celem złożenia wniosku o dofinansowanie ze względu na wyjątkowo niekorzystny wskaźnik dochodowy G/Gg powodowany przez znaczną liczbę osób niezameldowanych w naszej gminie (średnio co 5 osoba mieszkająca w gminie nie jest zameldowana, czyli ok. 2000 osób), przez co nasza gmina uiszcza corocznie dodatkowo ok. 900,000 zł nienależnego Janosikowego na rzecz budżetu centralnego.

Stosownie do wyników spotkań z mieszkańcami Izabelina B – zgodnie z nowymi obowiązującymi od lipca 2016 r. przepisami w zakresie stałej organizacji ruchu – dokonamy zmian znaków i wprowadzimy inne formy rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo w tym ciągu drogowym.  

Zapewniam zarazem, że szanujemy i uwzględniamy w miarę możliwości finansowych i w zgodzie z przepisami prawnymi opinie mieszkańców w zakresie rozwiązań stałej organizacji ruchu, a w żadnym wypadku nie dopuszczamy do segregacji na lepszych i gorszych. To, że czasem nie jesteśmy w stanie spełnić oczekiwań wszystkich mieszkańców wynika po prostu z różnych ich oczekiwań, często wzajemnie sprzecznych. W swoich decyzjach kierujemy się przede wszystkim przepisami prawa i uzasadnionym interesem całej gminy, biorąc pod uwagę opinię większości mieszkańców zamieszkałych w zakresie oddziaływania projektu.

 

Z wyrazami szacunku,

Ryszard Haczek

Zastępca Wójta


Szanowny Panie, 

zdecydował Pan finalnie okazać totalny brak szacunku w stosunku do mieszkańców. Nie przełożył Pan spotkania. Niestety.

Nas Pan nie przekona do jakichkolwiek interesów tzw. przez Pana "Gminy" itd. Forsowana Przez Pan idea budowy "promenady" w ciągu naszych ulic, pomimo protestu ponad połowy właścicieli posesji, nie mająca żadnego uzasadnienia,  godząca w nasze życie, nie pozostanie nam obojętna. Bezdyskusyjnie, chce Pan zamienić naszą lokalną ulicę w tranzytową. Żadna alternatywa nie jest potrzebna, bo ruch na 3-go Maja i Sienkiewicza nie  jest na tyle obłożony, żeby jakieś fikcyjne alternatywy tworzyć. Załączam pismo do Pana, które przez pomyłkę źle zaadresowałam. 

Jutrzejszy termin, jest skandalem i ogromną ujmą dla UG. Odbiera Pan szanse uczestnictwa w spotkaniu wielu Rodzinom. Ale nie mamy wątpliwości, że taki jest zamysł tego spotkania.

H. O.


Szanowna Pani,

 

Spotkania z Mieszkańcami są tylko jedną z kilku form kontaktu pomiędzy Urzędem Gminy a Mieszkańcami. To, że nie wszyscy mogą w nim uczestniczyć nie jest  ani skandalem, ani brakiem szacunku. Nigdy nie ma dobrych terminów, gdyż zawsze kogoś nie będzie. Nie wszyscy Mieszkańcy Izabelina B wszak nagle wyjechali, a zawsze ktoś z rodziny może wziąć udział w spotkaniu, czy też sąsiad.  Nie jest to także ostatnie spotkanie w sprawie przebudowy całego ciągu (ostatnim będzie prezentacja finalnego projektu uwzględniającego wnioski i propozycje mieszkańców, możliwe do realizacji). Termin spotkania był także uzgadniany z p. Sołtys, która w ubiegłym tygodniu była poza gminą, co zadecydowało o terminie spotkania w bieżącym tygodniu.  Każdy Mieszkaniec gminy Izabelin, niezależnie od tego czy weźmie czy też nie udział w dzisiejszym spotkaniu,  może w każdej chwili zgłosić na piśmie własny pomysł czy  wniosek w zakresie przebudowy drogi do p. Mateusza Mileja (stała organizacja ruchu) czy p. A.Godlewskiego (przebudowa drogi). Również kontaktowi urzędu Gminy czy Wójta z Mieszkańcami służą poniedziałkowe dyżury Wójta czy niniejsza skrzynka pocztowa „Pytania do Wójta”.

Jeszcze raz zapewniam, że Urząd Gminy i projektant nie forsują budowy ani ulicy tranzytowej ani promenady. Z faktu, że ciąg ten powinien w wyjątkowych sytuacjach zapewnić możliwość objazdu zablokowanego  skrzyżowania  Sienkiewicza z 3 Maja (czy docelowego ronda) wyciągnęła Pani niewłaściwe wnioski, co do potencjalnej tranzytowości całego ciągu drogowego. Ciąg ten jest dla i w interesie mieszkańców Izabelina B, a w interesie gminy (czyli całej naszej izabelińskiej wspólnoty, a nie urzędu gminy jak Pani sugeruje) jest by zbudować go zgodnie z wymogami prawa i  w rozsądnych granicach kosztowych (najlepiej z pozyskaniem środków unijnych z Krajowego Programu Budowy Dróg Lokalnych).

 

Z poważaniem,

Ryszard Haczek

Zastępca Wójta

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.