Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Szanowny Panie Wójcie,

Proszę o pisemną informację co jest robione w naszej gminie aby wypędzić dziki wałęsające się po ulicach. Mieszkam już ponad 30 lat w Izabelinie i nigdy takiej sytuacji nie było. Boimy się wyjść z domu. Dziki chodzą a raczej spacerują po ulicy Planty, przy której mieszkam. Nota bene to nie był pierwszy raz kiedy spotykam dziki w naszej miejscowości, widziałam je także  na ul. Chodkiewicza i na ul. 3 maja przy Sierakowskiej.

Wczoraj tj. 9 października o ok. godz. 21, chodziły po ulicy Planty przy której mieszkam.  Na szczęcie byłam samochodem, więc nic złego mi nie zrobiły. Natomiast one nadal sobie żerują na naszej ulicy. Teraz właśnie dostałam informację, że nie można opuścić naszego domu, bo stado dzików jest na ulicy, a jest godzina 11-ta rano! Sąsiad się odważył i okazało się, że dziki w ogóle się ludzi nie boją. Czujemy się więźniami w naszych domach. Strach wyjść do sklepu, strach wypuścić dziecko do szkoły. Nie wiem czy dziki mogą zaatakować człowieka, jak wyjść z psem? Nawet jeśli jest na smyczy dziki mogą go zaatakować. Czy ktoś sprawdza czy one nie są zarażone wścieklizną?

Mam wrażenie, że problem jest bagatelizowany przez Państwa.

Czy podjęte zostały jakieś kroki oby dziki więcej nie zjawiały się na ulicach Izabelina? Tłumaczenie, że mieszkamy w lesie nie będzie wystarczające, bo od 30 lat mieszkam w lesie i nigdy nie spotkałam się z takim zagrożeniem.

 

Z poważniem

J. R.


Szanowna Pani J.,

 

Dziękuję za sygnał o kolejnych dzikach na terenie naszej gminy. Stwierdzamy, że ilość zgłoszeń spacerujących po gminie dzików od wiosny systematycznie maleje.

Zauważone przez Panią stadko jest jedynym, jakie pojawia się w ostatnich dniach na terenie zamieszkałym Izabelina C.

W związku z patem prawnym powstałym po marcowej decyzji weterynarza powiatowego o zakazie przyjmowania przez KPN dzików odłowionych z terenów zurbanizowanych w związku z ASF (https://www.gmina.izabelin.pl/120,zwierzeta.html?tresc=2421)  władze gminy i powiatu mają radykalnie ograniczone pole działania. Nie można odławiać dzików, gdyż nie ma komu ich przyjąć (ani KPN ani Lasy Państwowe nie mogą przyjmować zwierząt, gdyż nie dysponują obszarami do ich kwarantanny celem stwierdzenia zarażenia lub nie ASF). Interweniowaliśmy w tej sprawie również u Ministra Środowiska (podobnie jak i sąsiednie gminy). Minister Środowiska ograniczył się na razie do zalecenia dyrekcji KPN  redukcji populacji dzika do 500 sztuk na terenie całego parku (w ubiegłym roku było ponad 2000 dzików w KPN). Dokonaliśmy także zabezpieczenia obszaru Hornówka - z którego dziki wchodziły na teren  zamieszkały - poprzez rozmieszczenie środków odstraszających dziki (o zapachu wilka).

Dziki jakie przebywają na terenie gminy są przyzwyczajone do obecności człowieka i spokojnych psów. Co więcej - są dokarmiane przez naszych mieszkańców, co jest naruszeniem zaleceń KPN o czym wielokrotnie informowaliśmy mieszkańców za pośrednictwem newslettera, Listów do sąsiada czy strony internetowej (ostatni wpis : https://www.gmina.izabelin.pl/17,aktualnosci.html?tresc=2511) .

W przypadku spotkania dzika – wobec braku wyraźnych sygnałów przygotowania się do ataku ze strony dzika – należy się wycofać, uważając by nie zablokować mu drogi ucieczki (zwłaszcza, gdy jest to locha z warchlakami). Ujadający pies może pobudzić dzika do ataku.

W przypadku pojawienia się agresywnych dzików – jak na razie takich nie było – możemy wystąpić o zgodę na odłowienie celem redukcji do starosty Powiatu warszawskiego-zachodniego.

 

Z poważaniem,

Ryszard Haczek

Zastępca Wójta
 

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.