Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Witam

Szanowny Panie,

 

Chciałabym dopytać kiedy w końcu na ulicy Skrajnej zostanie zrobiona droga ?

Mieszkam tam już osiem lat i nikt nawet nie myśli aby coś z nia zrobić

To jest niebezpieczne dla dzieci które za chwilę znowu będą brodzić w wodzie po kolana.

Czy naprawdę gmina nie może zrobić nawierzchni? Na co idą podatki w takim razie ?

Liczę na szybką odpowiedz i nie satysfakcjonuje mnie odpowiedź w stylu nie wiadomo kiedy ale myslimy…

Nie rozumiem też dlaczego wysypany został tłuczeń wyłącznie do określonej posesji, czy mogę dowiedzieć się dlaczego wlasnie tylko w tym obszarze ???

K. C.


Szanowna Pani K.,

Uprzejmie informuję, iż w związku z pracami nad budżetem 2018 roku musieliśmy nieco opóźnić udzielenie odpowiedzi na Pani pytanie, aby była zawierała ona jak najbardziej aktualną i rzetelną informację o terminie realizacji zadania w zakresie przebudowy lub modernizacji ulicy Skrajnej w Hornówku.

Przede wszystkim Pani zgłoszenie dotyczącego braków w nawierzchni drogi Skrajnej zostało przekazane we wrześniu do GPWiK „Mokre Łąki”, odpowiedzialnego za bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej w celu uwzględnienia w bieżących pracach komunalnych.

Zdajemy sobie jednak sprawę, że przy obfitych opadach deszczu nadal na ulicy pojawia się duża kałuża. Taki sam problem pojawiania się znacznych kałuż po obfitych opadach dotyczy jeszcze 21 fragmentów dróg na terenie naszej gminy, które to problemy będą nadal sukcesywnie rozwiązywane.

Odnośnie perspektywy utwardzenia drogi Skrajnej i wykonania na niej nakładki asfaltobetonowej, pragnę Panią poinformować o zaplanowanej na przyszły rok kontynuacji prac związanych z wykonaniem nawierzchni tłuczniowej na ulicy Skrajnej, stanowiącej niezbędny element podbudowy pod przyszłą nawierzchnie bitumiczną.

Na dzień dzisiejszy mogę zapewnić, że nakładka bitumiczna na ulicy Skrajnej zostanie zrealizowana nie później niż w 2019 roku.

Proszę wziąć pod uwagę, iż w gminie mamy około 100 km dróg, w tym jeszcze prawie 25 km dróg gruntowych do której to kategorii zalicza się także ulica Skrajna. Co roku ponad 3 km dróg zyskuje nawierzchnię destruktową lub asfaltobetonową. Ponieważ drogi w centrum poszczególnych miejscowości były zabudowane w znacznie większym stopniu niż ulica Skrajna i posiadały wbudowaną pełną infrastrukturę były akceptowane przez radnych jako zadania budżetowe w pierwszej kolejności.

 

Z poważaniem,

Ryszard Haczek

Zastępca Wójta
 

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.