Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Witam,
w nawiązaniu do słów Pana Ryszarda Haczka, umieszczonych w zakładce "Pytania do Wójta", mówiących o tym, że gmina jest zobowiązana do zadbania o zabezpieczenie przeciwpowodziowe i odprowadzenie wód powierzchniowych oraz roztopowych z ulic na jej terenie, mam pytanie odnośnie remontu ulicy Pogodnej w Laskach.
 
Obecnie na piaszczystej drodze (na której znajduje się również nieprzepuszczalny materiał gliniasty) są olbrzymie dziury, w których po deszczu przez długi czas utrzymują sie kałuże. Przez znaczną część roku nie można przejść przez ulicę bez brodzenia w błocie. Na ulicy mieszka osoba niepełnosprawna oraz matki z małymi dziećmi, dla których własne podwórko staje się więzieniem. Przejazd samochodem do posesji bez wjechania w dziury również nie jest możliwy.
 
W związku z powyższym mam pytanie kiedy gmina zamierza wywiązać się ze swoich obowiązków i zostanie wykonany prawdziwy remont ulicy - począwszy od kanalizacji po utwardzenie?
Proszę nie odsyłać mnie do Mokrych Łąk, gdyż bieżace prace na ulicy (wykonywane raz lub dwa razy w roku) nie przynoszą żadnych rezultatów i są tylko bezsensowym wydawaniem publicznych pieniędzy.
 
Proszę o podanie konkretnych terminów.
 
pozdrawiam
Mieszkanka gminy
 


Szanowna Pani,

Odpowiadając na przesłaną wiadomość, dotyczącą uwag do stanu nawierzchni ul. Pogodnej  w Laska, informujemy, że podjęcie prac remontowych polegających na uzupełnieniu nawierzchni drogi, będzie realizowane po ustąpieniu panujących obecnie warunków zimowych i rozstrzygnięciu zamówienia polegającego na dostawie i wbudowaniu kruszywa dolomitowego.

W chwili obecnej toczy się postępowanie przetargowe polegające na wyborze wykonawcy, który będzie realizował prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej w tym zakup i wbudowanie ok. 1700 ton kruszywa w ramach pozimowych remontów dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej.

Ze względu na niezakończony proces uzbrojenia terenu i brak w drodze sieci kanalizacji sanitarnej, prace drogowe prowadzone na ul. Pogodnej ograniczają się do jej bieżącego utrzymania.

Informujemy ponadto, iż złożony przez spółkę Mokre Łąki w ramach POIŚ w lutym 2017r. wniosek nr NFOSiGW-DTW.51.37.2017 o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „„Poprawa ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Izabelin - część II" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach – pismo nr NFOSiGW-DTW.51.37.2017 NFOSiGW-17-32283 – obejmujący także ulicę Pogodną w Laskach - po prawie roku starań znalazł się ostatecznie dopiero w dniu 15 stycznia 2018r. w gronie 123 wniosków, które otrzymają dofinansowanie na realizację projektów objętych wnioskami w bieżącym roku. Aktualnie spółka spodziewa się, że podpisanie umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW nastąpi w ciągu najbliższych  2 - 4 miesięcy.  Istotne wydłużenie procesu przyznania dofinasowania przez NFOŚiGW jest głównym powodem opóźnienia rozpoczęcia prac w zakresie realizacji poszczególnych zadań objętych wnioskiem z lutego 2017r., w tym budowy kanalizacji w ulicy Pogodnej w Laskach.  
Po podpisaniu w/w umowy spółka poinformuje Mieszkańców o przewidywanych terminach realizacji poszczególnych zadań. Jeżeli podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpi do końca marca b.r. jest bardzo duża szansa, że ulica Pogodna i sąsiednie zyskają kanalizację w bieżącym roku.

Po zakończeniu prac związanych w budową sieci wod-kan ulica Pogodna zostanie gruntownie przebudowana (najprawdopodobniej będzie to 2019r.).

Przepraszam za opóźnienie odpowiedzi, ale mail z Pani pytaniem wpadł w spam.


Z wyrazami szacunku,


Ryszard Haczek
Zastępca Wójta
 

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

  • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
  • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.