Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Szanowny Panie Wójcie,

Chciałbym zapytać dlaczego zostaliśmy pominięci jako jedyna posesja w inwestycji związanej z instalacją kanalizacji w ul. Boiskowej. Sytuacja jest kuriozalna, ponieważ jako jedyni pomiędzy skanalizowaną ulicą Szkolną i kanalizowaną obecnie ulicą Boiskową zostaliśmy pominięci w tej inwestycji. Przypominam, iż wielokrotnie pisałem w tej sprawie do Państwa (ostatnie podanie o wsparcie z dnia 14.02.2018) oraz do Gminnego Przedsiębiorstwa Wod-Kan od którego w zeszłym roku otrzymaliśmy potwierdzenie, iż nasza posesja zostanie ujęta – pismo w załączeniu. Obecnie nie uzyskaliśmy odpowiedzi od GPWiK na liczne zapytania w tej sprawie. Proszę również o odpowiedź  na wniosek o wsparcie przesłany w dniu 14.02.2018 w którym szczegółowo opisaliśmy sprawę oraz załączyliśmy korespondencję z GPWiK.

Z poważaniem,

K. M.


Szanowny Panie,

W wyniku poczynionych ustaleń ze spółką Mokre Łąki faktycznie stwierdzono pominięcie Pańskiej posesji w projekcie budowy kanalizacji  sanitarnej przygotowanym na zlecenie Urzędu Gminy Izabelin w 2007 r. z racji jej niezabudowanego stanu podczas jego opracowania. Projekt ten został wykorzystany w kilku konkursach i ostatecznie zyskał dofinansowanie w 2016 r. co potwierdzono zawarciem umowy pomiędzy spółką Mokre Łąki a NFOŚiGW. Niestety z różnych powodów nie zwrócono uwagi na potrzebę weryfikacji aktualności projektu w zakresie nowowybudowanych budynków przed zawarciem tej umowy, a po jej zawarciu było to już niemożliwe. Wskutek powyższego dopiero z chwilą zakończenia realizacji umowy obejmującej ten projekt – czyli po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie -  zyskacie Państwo techniczną możliwość podłączenia się do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Boiskowej.  Powinno to nastąpić na przełomie  wrzesień/październik 2018 r. Wyrażam przekonanie, że to niewielkie  już przesunięcie w czasie  możliwości podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej i korzystania z niej względem pozostałych mieszkańców ul. Boiskowej nie będzie dla Pana stanowiło nadmiernej uciążliwości.

Mając na uwadze Pana uzasadnione oczekiwania w pełni przychylam się i popieram Pana prośbę o umożliwienie przez Spółkę podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej w bieżącym roku.

Ryszard Haczek
Zastępca Wójta

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.