Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Szanowny Panie Wójcie...

Wiemy, że jest już prawie wiosna, że noce są jeszcze chłodne, ale czas biegnie bardzo szybko i zaczną się  upały. Piszę te banały w trosce o brak pasów przejściowych na jezdniach. Chodzi mnie o ulicę Henryka Sienkiewicza, a więc jedną z dwóch głównych ulic Izabelina i jej skrzyżowanie z ul. 3 Maja (nota bene bardzo niebezpieczne dla pieszych i dla kierujących). Ul. H. Sienkiewicza z uwagi na dodatkowy ruch wielkich ciężarówek wywożących ziemie z Babic na całej swojej długości jest niebezpieczną dla pieszych. 

Na załączonych fokach skrzyżowanie ul. H.Sienkiewicza z ul. Sapiehy i pytanie do Pana ...CZY MOŻLIWE JEST ZASŁONIĘCIE ŚMIETNIKA PRZY SKLEPIE pt. ŻABKA - chociażby z uwagi na zbliżające się Święta?

Życząc spokojnych Świąt...
z poważaniem 
W. K.


Szanowny Panie,

W odpowiedzi na korespondencję mailową z dnia 27.03.2018r., pragnę poinformować o przekazaniu Pańskiego zgłoszenia dotyczącego potrzeby odświeżenia oznakowania poziomego drogi powiatowej ul. Sienkiewicza w Izabelinie B do Zarządu dróg Powiatowych z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, odpowiedzialnego za utrzymanie w/w drogi.

Jednocześnie pragnę Pana poinformować, że kwestia lokalizacji i parametrów technicznych jakie powinny spełniać miejsca gromadzenia odpadów stałych, określone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017r. poz. 2285).

Ocena, kontrola oraz weryfikacja spełnienia powyższych warunków na nieruchomościach, znajduje się w kompetencji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim. Zdecydowanie wygląd śmietnika nie jest estetyczny, choć mieszczący się w normach ogólnych. Przedstawiciel gminy w Komisji ds. zezwoleń na prowadzenie sprzedaży alkoholu zwróci ponownie uwagę właścicielowi sklepu Żabka na ten problem.  

Załączając życzenia radosnych i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy,
Ryszard Haczek
Zastępca Wójta
 

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.