Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Szanowny Panie Wójcie

Pragnę zwrócić Pańską uwagę na dostępność miejsc parkingowych przy Urzędzie naszej Gminy.

Problem z zaparkowaniem auta dla Petentów jest ogromny, parking stał się parkingiem pracowniczym dla zatrudnionych w Urzędzie, Ośrodku zdrowia, Ośrodku kultury, Urzędzie pocztowym…

Jeżeli korytarze urzędu są puste, nie ma ogromnej ilości mieszkańców załatwiających sprawy w Urzędzie, taki wniosek nasuwa się sam.
Istnieją skuteczne metody rozwiązania takiego problemu.

Można stworzyć regulamin parkingu, wyznaczyć miejsca do parkowania rotacyjnego dla petentów, powyższe uniemożliwi innym blokowanie parkingu w długim wymiarze czasowym.

Z poważaniem
AW


Szanowna/y Pani/e,

Dziękuję za kontakt i propozycję rozwiązania problemu powstałego w związku z przejściowym zmniejszeniem liczby miejsc parkingowych wokół Urzędu Gminy w związku z budową nowej przychodni zdrowia. 

Pragnę poinformować, iż po trwającej rok procedurze przesiedlania mieszkańców starego budynku policji przy Tetmajera 3 możemy tenże budynek usunąć w ciągu najbliższych 3 tygodni celem przeznaczenia części tej działki na miejsca parkingowe. Jednocześnie trwają prace projektowe nad przebudową ulicy Matejki, co pozwoli po zakończeniu budowy przychodni na przystąpienie do jej przebudowy i odtworzenie kilku miejsc parkingowych. Parking od strony Matejki powiększyliśmy już w ub. roku o 3 miejsca. 

Dziękujemy zarazem za sugestię utworzenia tzw. rotacyjnych miejsc parkingowych dla interesantów UGI/CKI/Przychodni zdrowia. Już wprowadziliśmy 1 miejsce dla tzw. zaopatrzenia i wkrótce wprowadzimy 5 rotacyjnych miejsc parkingowych dla interesantów z czasem postoju do 15 minut. 

Jestem przekonany, że te działania wychodzą naprzeciw Pani/a oczekiwaniom oraz innych Mieszkańców.

Z poważaniem,

Ryszard Haczek
Zastępca Wójta

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

Stopka

Kontakt

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.