Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Dzień dobry, 

proszę o informacje o projekcie zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Izabelinie - boisko lekkoatletyczne. Czy gmina uzyskała planowaną dotację celowa z budżetu państwa ? Jeśli tak to w jakiej wysokości i z jakim terminem wykorzystania?
Jakie są założenia projektu? Gdzie i kiedy powstanie zespół boisk? Jakich? Czy jest dostępny projekt zespołu boisk? 

A. M.


Szanowna Pani,


Dziękuję za kontakt poprzez skrzynkę pocztową Pytania do Wójta. 

Zadanie inwestycyjne pn. „Zespół boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Izabelinie – boisko lekkoatletyczne  2017 – 2019” jest zapisane w planie wydatków majątkowych Gminy w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 3. Inwestycja planowana jest na terenie boiska szkolnego przy ul. 3 Maja 49. 

Przewidywany łączny koszt zadania wynosi 2 330 000 złotych, w tym w roku 2018 - 800 000 zł i 1 530 000 zł w roku 2019. Przetarg i wprowadzenie wykonawcy na plac budowy nastąpiłoby pod koniec III kwartału br. z zakończeniem prac w 2019 r.

W ramach Projektu planowana jest rozbudowa istniejącego boiska sportowego o boisko o nawierzchni sztucznej do gry w piłkę ręczną wraz z terenem przyległym w postaci obszaru do gier rekreacyjnych. Dookoła boiska planowana jest bieżnia taranowa o obwodzie 200 m wraz ze skocznią w dal oraz terenem z urządzeniami siłowni zewnętrznej. Obok ma powstać także parterowy budynek socjalny z szatniami, toaletami i magazynem podręcznym na sprzęt sportowy. 

W dniu 30 marca 2018 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zadania ramach programu Ministra Sportu i Turystyki "Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" - edycja 2018. Wnioskujemy o 550 tys. zł. lecz do dnia dzisiejszego konkurs nie został rozstrzygnięty.

Równolegle w dniu 11 kwietnia 2018 r. złożyliśmy wniosek o pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018”.  Wniosek nie otrzymał jednak dofinansowania ze względu na wysoki wskaźnik dochodowy G/Gg naszej gminy.

Plan Zagospodarowania Terenu Zespołu Boisk jest zamieszczony na internetowej stronie gminnej, w zakładce Inwestycje – Inwestycje gminne 2018 pod adresem : https://www.gmina.izabelin.pl/222,inwestycje-gminne-w-2018-roku

Z poważaniem,

Ryszard Haczek
Zastępca Wójta
 

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Izabelin, zwany dalej Administratorem
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Izabelin za pomocą adresu iod@izabelin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera.
 6. Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców
  - podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów;
  - organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.