Urząd Gminy Izabelin - Gmina Izabelin

Menu główne

Treść

Szanowny Panie Wójcie,

W związku z ostatnimi przerwami w dopływie prądu oraz pojawiającymi się w mediach społecznościowych zdawkowymi informacjami Pana Wicewójta o działaniach PGE, zwracam się z następującymi pytaniami, na które odpowiedzi, jak mniemam interesują wszystkich mieszkańców naszej Gminy i ze względu na ich wagę winny być okresowo przekazywane opinii publicznej np. na stronie internetowej Gminy:

 1. jaki jest aktualny stan działań w zakresie skablowania linii energetycznych?
 2. Jak te działania mają się do planów, jednym słowem, jaki był plan w tym zakresie i jaki jest stopień jego realizacji?
 3. Jeżeli są jakieś opóźnienia to proszę określić ich przyczyny i podać konkretnie podjęte działania zaradcze ze strony Urzędu Gminy?
 4. Jeżeli nie ma opóźnień, to czy istnieją jakieś możliwości przyspieszenia lub zwiększenia zakresu działań związanych ze skablowaniem sieci energetycznych?

Z poważaniem
P. M.


Szanowny Panie,

Dziękuję za kontakt poprzez skrzynkę poczty elektronicznej Pytania do Wójta.

W związku z przesłanymi zapytaniami niezbędne było zasięgnięcie informacji w PGE Dystrybucja S.A. , która odpowiada za utrzymanie infrastruktury na terenie naszej gminy oraz za jej rozwój co wydłużyło nieco czas na udzielenie odpowiedzi, o czym uprzedziliśmy.

Odpowiadając na pytania zawarte w Pana mailu z dnia 8 lipca informujemy:  

 • PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, Rejon Energetyczny Pruszków  na obecną chwilę nie widzi możliwości sporządzenia harmonogramu działań w zakresie realizacji kablowania na terenie gminy Izabelin.
 • PGE Dystrybucja informuje, iż do dnia 18 lipca 2018r. zostały wykonane następujące zadania na terenie Gminy Izabelin: 
  • W 2016 roku zostały opracowane założenia do modernizacji/przebudowy istniejących linii napowietrznych 15 kV na kablowe oraz słupowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV na wnętrzowe. 
  • W 2016 roku PGE Dystrybucja S.A zawarło umowę z firmą EKO Energetyka i Ciepłownictwo Sp. z o.o. na opracowanie projektu przebudowy/modernizacji. Zlecona dokumentacja projektowa nie przewiduje całościowej modernizacji istniejących linii 0,4 kV, a jedynie wykonanie nowych powiązań między projektowanymi stacjami transformatorowymi 15/0,4 kV   a istniejącymi liniami 0,4kV. 
  • W poprzednich latach została częściowo zmodernizowana, a w większości skablowana, linia 15 kV biegnąca od Starych Babic w ul. Izabelińskiej od Izabelina w  ul. Sienkiewicza do ul. 3 Maja. 
  • PGE przebudowało także kilka łączników niesterowanych na zdalnie sterowane (sterowanie radiowe) w celu skrócenia przerw w dostawie energii.
 • W zakresie projektowanych obecnie prac na terenie Izabelina C, Izabelina B oraz Hornówka planowane jest zastąpienie istniejących linii napowietrznych SN liniami kablowymi w następujących ulicach: Krasińskiego, Chełmońskiego, Poniatowskiego, Siemiradzkiego, Paderewskiego, Tetmajera, Matejki, Rynkowa, Sielanki, Środkowa, Langiewicza, Chłopickiego, Chodkiewicza, Kościuszki, Szczera, Okocimska, Działkowa, Miazgowskich, Boiskowa, Wesoła, Szkolna, Kurowskiego, Sosnowa, Wojska Polskiego, Sapiehy, Koniecpolskiego, Wołodyjowskiego, Szymanowskiego.
 • Aktualnie projektant na zlecenie PGE dopina ostatnie uzgodnienia z Ministerstwem Środowiska odnośnie skablowania sieci średniego napięcia na terenach KPN.
 • Wcześniejsze założenia, że większość terenu Izabelina B i C będzie skablowana do 2023 roku powinny zostać przez PGE dotrzymane.
 • Gmina Izabelin na mocy porozumienia ze stycznia 2018 roku przejęła od PGE wszystkie lampy oświetlenia ulicznego.

Informujemy ponadto, iż regularnie – przynajmniej raz do roku - odbywają się spotkania przedstawicieli Gminy Izabelin z dyrekcją PGE Dystrybucja celem omówienia bieżących i planowanych działań PGE na terenie naszej gminy.  Wszelkie działania PGE Dystrybucja uzależnione są od możliwości finansowych i organizacyjnych spółki. Możliwości gminy w zakresie wywierania wpływu na działalność i plany spółki, czy zakres i tempo realizacji zadań są prawnie i funkcjonalnie ograniczone. Niemniej jednak PGE Dystrybucja oraz Gmina Izabelin - dzięki wieloletnim relacjom i kontaktom - dokładają wszelkich starań, aby polepszyć jakość, a zwłaszcza bezawaryjność zasilania w naszej gminie.     
                      

Z poważaniem,


Ryszard Haczek
Zastępca Wójta
 

drukuj ()

wstecz

Promobox

Kontakt

 • -

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin

tel. 22 722 89 30
e-mail: izabelin@izabelin.pl

Nr konta
31 1020 1026 0000 1102 0023 6034
PKO BP SA II O/Warszawa

MAPA

[obiekt mapy]
 • System Informacji Przestrzennej - Urząd Gminy Izabelin

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.